Izveštaj sa okruglog stola u Beogradu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 29.9.2022. u Beogradu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili akademik prof. dr Vladica Cvetković, prof. dr Ivana Spasić, prof. dr Filip Ejdus, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

MASA organizuje okrugli sto u Novom Sadu na temu stučnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje drugi po redu okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr  Dušan Dobromirov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr  Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto i vreme održavanja: Novi Sad, Brod Zeppelin (Kej žrtava racija bb), četvrtak 6.10.  u 18 časova

Analiza procedura o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova

U okviru projekta o akademskom integritetu MASA je sprovela analizu pravila za utvrđivanje plagijata i praksa njihovog sprovođenja na Univerzitetu u Beogradu.

Analiza nas je dovela do nekoliko zaključaka. Prvo, procedure su komplikovane, dugotrajne i teško ih je privesti kraju.

Drugo, procedure najčešće zapinju na fakultetima na kojima dekani ili etičke komisije ili nastavno-naučna veća rade mimo pravila i usporavaju ili obustavljaju postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.

Na sledećem linku možete pronaći izveštaj u celosti.

Saopštenje MASE povod uskraćivanja titule profesora emeritusa profesoru Dušanu Teodoroviću

Povodom odluke Senata Univerziteta u Beogradu da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) izražava zabrinutost da su pri glasanju članova Senata neakademski kriterijumi imali presudnu ulogu, te da je neizboru profesora Teodorovića isključivo doprinelo njegovo  javno istupanje i društveno-politički angažman. Kako je petoro uvaženih profesora predloženo za zvanje profesora emeritusa na Univezitetu u Beogradu, a od strane stručne komisije koju je obrazovao Senat svih petoro je ispunjavalo uslove, konačna odluka Senata da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa ostavlja utisak da su u njegovom slučaju presudili neakadmeski kriterijumi. Kako bi se otklonile sumnje u političku nepristrasnost sadašnjeg saziva Senata i očuvao ugled Univerziteta u Beogradu, MASA smatra da bi članovi Senata u najkraćem roku trebalo da izdaju obrazloženje ove sporne odluke. Podsećamo, osim što je ostvario nesumnjiv doprinos u nauci na domaćem ali i svetskom nivou, što je profesor emeritus na univerzitetu u SAD na kojem je predavao i akademik SANU, profesor Teodorović je bio i prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu. Iako argumentacija odluke Senata prilikom izbora profesora emeritusa nije obavezujuća po postojećim pravilnicima, smatramo da je važno za ugled i reputaciju Univerziteta u Beogradu da se navede argumentacija i obznani javnosti. Takođe, kako bi se u budućnosti sprečile potencijalne neregularnosti smatramo da je važno da se ovakva praksa uvede u postojeće pravilnike i da davanje argumentacije, za protivljenje ili uzdržavanje od podrške profesorima koji ispunjavaju sve formalne uslove za dodelu zvanja, postane obavezujuća pri glasanju.

MASA organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović

Prof. dr Dušan Pavlović

Akademik prof. dr Vladica Cvetković

Prof. dr Ivana Spasić

Prof. dr Filip Ejdus

Mesto i vreme održavanja: Beograd, Medija centar (mala sala), 29.9.2022, 12.00 časova

Stavovi o akademskom integritetu zaposlenih na univerzitetima u Srbiji

Pitanja akademskog integriteta zapravo predstavlja jedno široko polje koje obuhvati čitav niz različitih tema, koje se mogu kretati od plagiranje naučnih radova, peko odnosa između kolega, do odnosa profesora prema studentima. Univerzitet predstavlja jedan poseban društveni svet u malom, u kome postoje pisana i nepisana pravila, ali u kome istovremeno neke važne teme, kao što je akademski integritet, nisu dovoljno prisutne u akademskoj komunikaciji.

Mreža akademske solidarnosti (MASA) je stoga, uz podršku Ambasade USA u Beogradu realizovala projekat koji se se bavi temom akademskog integriteta u akademskoj zajednici u Srbiji. U okviru druge faze Projekta realizovali smo anketno istraživanje čije rezultate predstavljamo u okviru ovog izveštaja.

Rezultate kvalitativnog istraživanje sa zaposlenima u USA akademskoj zajednici, na temu akademskog integriteta, možete pronaći na sledećem linku

Izveštaj istraživanja o pitanjima akademskog integriteta na Univerzitetima u SAD

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je uz podršku Ambasade SAD u Beogradu realizovala projekat koji se se bavi temom akademskog integriteta u akademskoj zajednici u Srbiji. Sastavni deo Projekta bilo je i istraživanje o pitanjima akademskog integriteta na Univerzitetima u SAD, sa ciljem da se identifikuju problemi i najbolje prakse u jednoj od najrazvijenijih univerzitetskih zajednica u svetu, te da se u narednom periodu napravi pokušaj transfera najboljih praksi. Istraživanje je operisalo sa nekoliko istraživačkih pitanja:

1. Šta je to što se na USA univerzitetima najčešće podrazumeva pod akademskim
integritetom?
2. Koji su to najčešći problemi u praksi koji se dešavaju kada je reč o akademskom intgritetu?
3. Koji su to mehanizmi zaštite akademskog integriteta?

Izveštaj u celosti možete pronaći na sledećem linku.

Политика у НАТ-у

Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) је недавно у колегијалном и крајње добронамерном духу указала Управном одбору Националног акредитационог тела (НАТ) на правни проблем једног њиховог члана. На жалост наше директно упозорење није удостојено повратним одговором већ смо из медија сазнали од надлежних из НАТ-а, укључујући и председника Управног одбора НАТ-а, да замена чланова Управног одбора није у њиховој ингеренцији већ Народне скупштине. Надамо се да ће нова Народна скупштина и влада што пре помоћи Управном одбору НАТ-а да замени окривљеног члана.

Поред тога, узимајући сада у обзир политичко ангажовање и личну одговорност, подсетили бисмо уваженог колегу и правника проф. Жику Бујуклића као новог посланика у Народној скупштини да би требало да се повуче са места члана Управног одбора НАТ-а јер на основу Закона о високом образовању (члан 16, став 10) члан Управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу. МАСА још једном инсистира на независности академских институција и одлучно је против партијског подобног запошљавања на уштрб квалитета и кредибилитета униврзитетских представника.

Координациони одбор МАСА

Reagovanje na odluku Ustavnog suda o ustavnosti Statuta i pravilnika Univerziteta u Beogradu

NEUSTAVNA ODLUKA USTAVNOG SUDA U NARUŠAVANjU AUTONOMIJE UNIVERZITETA

Povodom nedavno objavljene odluke Ustavnog suda Srbije, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) ponovo ukazuje na opasna zadiranja u Ustavom garantovanu autonomiju univerziteta. Pre godinu dana, ukazivali smo na ograničavanje autonomije od strane zakonodavne vlasti, prilikom usvajanja izmena Zakona o visokom obrazovanju i ozakonjenje prakse tzv. blagoslova na bogoslovskim fakultetima kojim su ograničena i Ustavom garantovana prava na obrazovanje i rad.

Ovog puta, Ustavni sud je svojim, isključivo tekstualnim tumačenjem Ustava, znatno ograničio slobodu univerziteta da preispituju i oduzimaju zvanja koja su po Ustavu i zakonu ovlašćeni da daju. Ustavni sud je time još jednom propustio da aktivnijim pristupom doprinese popunjavanju pravnih praznina i odgovornost preneo na parlament koji već duže vreme ne vrši svoju osnovnu ulogu. Ipak, MASA ovim putem poziva novi saziv Narodne skupštine da, usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju, podrži autonomiju univerziteta, umesto da je dalje ograničava i urušava.

MASA očekuje da Ustavni sud pokaže istu revnost i efikasnost u odlučivanju o inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o nauci i istraživanjima koje se odnose na imenovanje upravnih odbora naučnih instituta gde većinu čine članovi koje određuje Vlada. Ova inicijativa podneta je u oktobru 2020. godine i do sada nije poznato da li je i na koji način Ustavni sud po njoj postupio. Nedavno objavljena odluka Ustavnog suda Srbije povodom inicijative koja je podneta u interesu ministra Siniše Malog nedvosmisleno je pokazala da lične funkcionerske inicijative imaju prioritet. Stavljajući se u službu državnih funkcionera, Ustavni sud doprinosi daljem urušavanju akademske zajednice, radi ostvarenja ličnih ciljeva onih koji su trenutno na vlasti.

Nažalost, pažnju javnosti najviše je privukla činjenica da je inicijative Ustavnom sudu podneo Siniša Mali za koga je na Univerzitetu u Beogradu dokazano da je plagirao doktorat. Ustavni sud je uložio veliki trud da pokaže da je pravilnik kojim je uređen postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja na Univerzitetu u Beogradu neustavan i da nije smeo retroaktivno da se primenjuje na slučajeve započete pre 2016. godine. MASA podseća da pre 2016. godine ove procedure nisu bile uređene ni zakonom, ni bilo kojim drugim podzakonskim aktom, te je donošenje pravilnika univerziteta bio jedini način da se procesuiraju različiti slučajevi neakademskog ponašanja, među kojima su i plagirani doktorati.

Iako su u proteklih deset godina dokazani plagijati nekoliko visokih državnih funkcionera, dok su u slučaju drugih postupci vođeni, ali još uvek nisu okončani, pravne, ali i moralne sankcije, do sada su uglavnom izostale. S pravom je akademska i šira javnost zabrinuta, jer su još uvek u toku sudski postupci u kojima Siniša Mali nastoji da, koristeći se isključivo argumentima formalne i procesne prirode, odbrani neodbranjivo – činjenicu da je plagirajući svoj doktorat učinio ne samo akt koji povlači odgovornost u akademskim krugovima, već i akt zbog kog bi u bilo kojoj demokratskoj državi odavno bio primoran da da ostavku na visoku državnu funkciju koju obavlja. MASA ovim putem poziva Univerzitet u Beogradu da istraje u postupcima tokom kojih je dokazan plagijat Siniše Malog kao i nastojanjima da mu se konačno oduzme nezasluženo stečeno zvanje doktora nauka.

Зашто још увек није смењен осуђени члан Управног одбора Националног акредитационог тела?

Поједини медији су недавно објавили да су због продаје испита ухапшени и осуђени професори са Београдске академије пословних и уметничких струковних студија. Један од ухапшених професора је по информацијама које се могу наћи на сајту Националног акредитационог тела (НАТ) члан Управног одбора ове важне институције која на основу члана 14 Закона о високом образовању обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању. Чланови Управног одбора НАТ-а би морали да буду реномирани стручњаци и часни професионалци који неће јавни интерес подредити свом приватном или политичком. Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) обратила се Управном одбору НАТ-а да се изјасни о свом спорном члану и да обавести јавност да ли је започет процес разрешења поменутог члана, који је у Управни одбор изабран на предлог Конференције академија и високих школа. Како до сада нисмо добили никакав одговор принуђени смо да се јавно обратимо Управном одбору НАТ-а са захтевом да се ограде од ухапшеног колеге и упуте захтев за његову смену Скуштини Србије. Својим толерисањем незаконитог и неетичког понашања професора који заједно са њима седи у Управном одбору једне овако важне институције додатно се нарушава углед образовног система у Србији и на жалост доводи у питање кредибилитет даљег деловања НАТ-а. На страну јавно партијско ангажовање (предизборна кампања, потписи подршке) појединих чланова Управног одбора НАТ-а које је би требало да буде неспојиво са вршењем јавне функције у институцији чија је основна улога да буде независна и непристасна сада се суочавамо са директним нарушавањем угледа и кредибилитета највишег органа за проверу квалитета високошколских установа.