Danijela Stošić Panić

Danijela Stošić Panić je osnovne, master i doktorske studije završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Izabrana je u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Poslovno upravljanje. Istraživačka interesovanja su joj u domenu preduzetništva (rodnog aspekta), strategijskog i operacionog menadžmenta. Autorka je većeg broja naučnih radova, monografije i univerzitetskog udžbenika. Od 2012. godine angažovana je na poslovima obezbeđenja i unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju, najpre kao saradnica Komisije za akreditaciju, a zatim i kao recenzentkinja Nacionalnog akreditacionog tela. Angažovana je i od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i nalazi se na listi međunarodnih eksperata za akreditaciju studijskih programa i ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Angažovana je kao stručno lice Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u postupku stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i nalazi se na listi spoljnih saradnika Centra za razvoj programa i udžbenika. Kao stipendistkinja međunarodnih organizacija, u dva navrata je bila gostujući istraživač na Ekonomskom univerzitetu u Beču (2016. i 2018. godine), jednom na Univerzitetu Karl Franzens u Gracu (2015. godine), dok je u okviru programa Civil Society Scholar Award (Open Society Foundations) provela 3 meseca kao gostujući istraživač na Florida Atlantic University, School of Business, Boca Raton, USA (2022. godine). Kao studentkinja obavila je studijski boravak u okviru programa Dobrodošli u Nemačku, koji je finansiran od strane Ambasade SR Nemačke, Friedrich Naumann fondacije i Evropskog pokreta u Srbiji. Učestvuje ili je učestvovala je u realizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih projekata (TEMPUS, Grundtvig, Horizon Europe). Rukovodila je jednim projektom čiju je realizaciju finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (programska aktivnost: Razvoj visokog obrazovanja) i Beogradska otvorena škola (u okviru projekta: Dijalog promena). Trenutno rukovodi projektom čiju realizaciju finansira Fond za nauku Republike Srbije (program: Identiteti).