Danilo Vuković

Danilo Vuković je vanredni profesor sociologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se sociologijom prava i socijalnom politikom. Autor je dve knjige i jednog univerzitetskog udžbenika, a objavljuje u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Član je uredništva platforme MONS, kao i uredništva naučnih časopisa Anali Pravnog fakuteta i Sociologija. Ispred Univerziteta u Beogradu koordinira Erazmus plus projektom „Interdisciplinarni kursevi kratkog trajanja iz oblasti kreiranja i analize javnih politika“. Urednik je ovogodišnjeg Izveštaja o ljudskom razvoju za Srbiju (Human Development Report) koji je posvećen depopulaciji i novim populacionim politikama. Rođen je 1974. godine, diplomirao je filozofiju (1999), magistrirao i doktorirao sociologija (2007 i 2012). Pre akademske karijere radio je u međunarodnom razvojnom sektoru.