Đorđe Pavićević

Đorđe Pavićević je redovni profesor političke teorije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje na više kurseva među kojima su Savremena politička filozofija, Teorije i politike pravde, Kritike demokratije i antidemokratske teorije, Norma tekst i kontest. Prethodno je bio zaposlen na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Autor je velikog broja tekstova na srpskom i engleskom jeziku iz oblasti etike, političke filozofije i političke teorije. Objavio je više knjiga među kojima su Politika i svakodnevni život u Srbiji zajedno sa Zagorkom Golubović i Ivanom Spasić, 2003) Politika i pravda (Fabrika knjiga, 2011) i Disciplinovanje demokratije (zajedno sa Markom Simendićem, Fabrika knjiga, 2016). Do sada je bio član više stručnih i građanskih organizacija. Jedan je od osnivača Mreže za akademsku solidarnost i angažovanost i inicijalni član Koordinacionog odbora.