Otvoreno pismo MASE glavnom uredniku RTS-a

Draganu Bujoševiću, generalnom direktoru RTS-a

Poštovani g. Bujoševiću,
Obraćamo Vam se jer verujemo da ste saglasni da živimo u vreme krize autoriteta, kada se sve i svako dovodi u pitanje, kada se često prevaranti i šarlatani dovode u istu ravan sa ljudima od struke i znanja. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti se upravo zalaže za promovisanje struke kao nezaobilaznog činioca u donošenju odluka iz domena javnih politika i smatra da se one o pitanjima za koje postoje naučni i stručni autoriteti ne smeju donositi unutar zatvorenih političkih krugova.

S druge strane, često se u našoj javnosti stiče utisak da struka i nauka ćute, da je akademska zajednica nema kada su u pitanju teme od javnog interesa. I mada i mi smatramo da bi naša akademska i stručna javnost morale da budu daleko glasnije, želimo da sa Vama podelimo bojazan da se u našem društvu namerno stvara utisak o njihovom ćutanju.

Jer, kako drugačije objasniti muk naših medija, i to gotovo svih elektronskih medija sa javnom frekvencijom, u pogledu činjenice da je naša najpozvanija i najstručnija akademska institucija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, podneo primedbe na nacrt verovatno najvećeg investicionog projekta u zemlji, beogradskog metroa, u kojima između ostalog stoji da predloženi plan nije dobar, da će efekti izgradnje metroa na smanjenje saobraćajnih problema biti zanemarljivi, a troškovi enormni.

O tome da je najstarija i najuglednija naučna i stručna institucija u oblasti građevinarstva na Balkanu dala svoj stav po ključnom pitanju za budućnost Beograda, naša javnost nije obaveštena. Građani Srbije ne znaju da se ovako nešto dogodilo, što omogućava onima koji vrše javne funkcije da ignorišu mišljenje struke. A u tome im, nažalost, ključnu podršku daju srpski mediji.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, opet kao institucija, izašao je pred javnost Srbije i ukazao na značaj vakcinacije za zdravlje našeg stanovništva. I pored toga, srpski mediji u pogledu vakcinacije redovno prostor daju onima koji stručnoj zajednici ne pripadaju, niti ih ona prepoznaje kao sagovornike. Dakle, mi pred sobom imamo jasan primer, primer koji je koštao možda hiljade ljudskih života, da su srpski mediji, i to ponovo gotovo svi oni koji imaju nacionalne frekvencije, svesno izabrali šarlatane, nadrilekare i neznalice, njima dali prostor i na njih usmerili pažnju građana Srbije, dok za našu nauku i struku, nauku i struku koje nisu ćutale i nisu se krile, ti mediji jednostavno nisu imali vremena.

Konačno, kada je u pitanju kontroverzni projekat rudnika u Jadru, iza koga stoji multinacionalna korporacija Rio Tinto, pod okriljem SANU je održan naučni skup sa koga su svi najodgovorniji srpski akademici poslali poruku, poruku koja je pretočena u pismo Ministarstvu rudarstva i energetike koje su ti akademici i potpisali, a u kome se jasno navodi da bi ovakav rudnik naneo velike i nepopravljive štete ne samo kraju u kojem bi bio otvoren, nego i celoj Srbiji.

Ono u šta mi možemo da se uverimo je da dok sve srpske televizije sa javnom frekvencijom, uključujući i onu na čijem ste čelu, ćute o tome šta su na temu rudnika u Jadru rekle najstručnije i najumnije glave koje Srbija ima u oblasti fizičke metalurgije, hemije, biologije i ekologije, mi sa malih ekrana možemo da gledamo plaćene poruke Rio Tinta u kojima nas ta korporacija ubeđuje o svojim dobrim i iskrenim namerama.
Mi moramo ovim putem da Vam postavimo pitanje da li Vaša kuća omogućava ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja kada ne pozove predstavnike Građevinskog fakulteta da obrazlože stav ove institucije prema predloženom planu beogradskog metroa?

Da li, uvaženi g. Bujoševiću, ignorisanje nedvosmislenog stava najstručnijih akademika u oblasti metalurgije, hemije i ekologije u vezi sa rudnikom u Jadru predstavlja istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i omogućavanje slobodnog formiranja njihovog mišljenja, naročito ako se u obzir uzme očigledna negadljivost na novac za taj projekat zainteresovane multinacionalne korporacije, čije reklame uredno puštate u etar.

Kakva je odgovornost srpskih medija i onih koji utiču na njihovu uređivačku politiku za katastrofalno stanje kada je u pitanju vakcinacija građana Srbije, koji su nepoverenje prema vakcinaciji izgradili pre svega na porukama koje im se svakodnevno nude sa televizija sa nacionalnom frekvencijom sada već gotovo čitavu deceniju.

Imajući u vidu sve navedeno, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti zahteva od Vas i kuće koju vodite, da saglasno obavezama koje su vam propisane Zakonom o javnim medijskim servisima, omogućite u najskorijem vremenu prostor na Prvom programu RTS za iznošenje stavova akademske i stručne javnosti i to upravo po ovim pitanjima po kojima je njen stav tako nedvosmisleno jasno zauzet, da su iza njega stale i same institucije, a ne samo pozvani pojedinci. Uz to, smatramo da je neophodno, da svoj program učinite dostupnim za otvaranje javne rasprave o evidentnom ignorisanju naše akademske i stručne javnosti od strane kako srpskih vlasti, tako i naših medija. Pomozite nam da glas naše struke i nauke dođe do građana koji plaćaju i nas, ali i vas. Kada akademska i stručna javnost ćute, one time pokazuju nepoštovanje prema onima zbog kojih postoje i koji ih izdržavaju. Verujemo da ćete se složiti da isto važi i za javni medijski servis koji svojim gledaocima uskraćuje ono što bi građani morali da čuju. Zato Vam mi stojimo na raspolaganju kao saveznici da ovakvo stanje stvari ispravimo.

S poštovanjem,
Network of academic solidarity and engagement