Gazela Pudar Draško

Naučna saradnica i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gazela Pudar Draško je diplomirala, magistrirala i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, baveći se temama nacionalizma i intelektualnog angažmana. Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. je kao konsultantkinja i istraživačica na nizu projekata međunarodnih i nacionalnih organizacija (Friedrich Ebert fondacija, Westminster Foundation for Democracy, UNDP, UNHCR, Savet Evrope). Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, rodu i društvenim pokretima. Članica je istraživačkog tima na tri međunarodna projekta: „EnTrust – Prosvećeno poverenje: ispitivanje poverenja i nepoverenja u upravljanje društvom – uslovi, efekti i poboljšanja„ (Horizon 2020), “Cultures of Rejection in Europe” (VW Stiftung) i “Active Citizenship: Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in The Western Balkans” (Erasmus+). Objavila je dve knjige i niz naučnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Članica je Izvršnog odbora Instituta za demokratski angažman jugoistočne Evrope. Jedna je od inicijatorki i osnivačica Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti, gde je u protekloj godini obavljala dužnost članice Koordinacionog odbora.