Izveštaj sa okruglog stola u Beogradu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 29.9.2022. u Beogradu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili akademik prof. dr Vladica Cvetković, prof. dr Ivana Spasić, prof. dr Filip Ejdus, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.