Komparativna analiza procedure napredovanja u viša zvanja i zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetima u Hrvatskoj i Srbiji

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) inicirala je izradu komparativne analize procedure naprdovanja u viša zvanja i zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetima u Hrvatskoj i Srbiji. 

Cilj ovog izveštaja, autorke Dejane Nešić, je da nas uputi u proceduru napredovanja u viša zvanja i zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetima u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. U zaključnom delu izveštaja se komparativno analiziraju način i postupak sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu i Sveučilišta u Zagrebu kroz odgovore na ključna pitanja:

1) Kako se pokreće inicijativa za napredovanje nastavnika?

2) Ko je u okviru procedure izbora nadležan za donošenje odluke? (u okviru ovog dela analize podrobnije se opisuju obe procedure i pravi paralela u hrvatskom i srpskom zakonodavstvu)

3) Da li nastavnik po dobijanju zvanja radni odnos zasniva na određeno ili na neodređeno vreme?

Izveštaj možete pronaći na sledećem linku.