MASA organizuje okrugli sto u Novom Sadu na temu stučnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje drugi po redu okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr  Dušan Dobromirov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr  Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto i vreme održavanja: Novi Sad, Brod Zeppelin (Kej žrtava racija bb), četvrtak 6.10.  u 18 časova