ZAŠTO MASA?

Akademske institucije u Srbiji sve više su izložene spoljnim pritiscima i unutrašnjim problemima koji prete da ugroze naučni i umetnički rad i slobodu izražavanja njihovih članova. Politički pritisci i ucene umanjili su kapacitet akademske zajednice da koordinirano reaguje u nizu slučajeva u kojima ne samo da je dovedena u pitanje autonomija akademskih institucija nego su ugrožene osnovne slobode akademskih predstavnika koji iznose kritički stav. Autonomija institucija ugrožena je čestim i netransparentnim izmenama relevantnih zakona i uplitanjem u kadrovsku politiku. Akademska čestitost kao jedan od osnovnih principa akademske zajednice i njen ugled dovedeni su u pitanje nizom plagiranih radova i sumnjivo stečenih diploma državnih službenika. Sloboda javnog izražavanja mišljenja je sve više na udaru nosilaca visokih državnih funkcija, sa ciljem omalovažavanja, ućutkivanja, pa i zastrašivanja pripadnika i pripadnica akademske zajednice. Politika koja se sprovodi prema akademskim institucijama ugrožava njihovu samostalnost i dugoročno urušava akademsku zajednicu u celini.

U nedostaku institucionalnih garancija i podsticajnog političkog okruženja važno je da akademska zajednica izgradi kapacitet za koordinisano delovanje kako bi zaštitila vrednosti akademskog (naučnog i umetničkog) rada, te očuvala i potvrdila svoju autonomiju. Zajedničko delovanje je neophodno da bi se povratio kredibilitet akademskog rada i da bi akademski predstavnici lično bili u mogućnosti da se svojom stručnošću bore za bolje društvo. Međusobno povezivanje i uspostavljanje mehanizama akademske solidarnosti jeste sredstvo koje će omogućiti zajedničko proaktivno delovanje za ostvarenje ovih ciljeva.

MISIJA

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti se formira sa ciljem da pod okriljem otvorene mrežne organizacije okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za konzistentnu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kad su ugroženi.

U  svom delovanju, MASA će delovati u dva pravca: iznutra i spolja. MASA će pružati podršku članovima akademske zajednice (pojedincima/kama ili institucijama) koji su ugroženi zbog svog naučnog i umetničkog rada, odnosno javnog angažmana. Osim toga, MASA će nastojati da dodatno motiviše akademsku zajednicu da se izbori sa negativnim pojavama unutar njenog domena odlučivanja (plagijati, mobing i slično). MASA će angažovano delovati spolja, pre svega ka Vladi i nadležnim ministarstvima, onda kada je potrebno ukazati na negativne procese ili zagovarati učešće akademske zajednice u formulisanju javnih politika.