Principi

Članovi i članice akademske mreže prihvataju i u svom delovanju javno manifestuju sledeće principe:

  • Autonomija – akademske institucije, radnici i radnice uživaju slobodu organizacije i izvođenja naučno-istraživačkog rada i umetničkog stvaralaštva, kao i pravo na izbor metoda tumačenja nastavnih i naučno-umetničkih sadržaja i slobodu kreiranja studijskih programa. Prostor univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova je nepovrediv.
  • Čestitost – članovi i članice Mreže obavezuju se na istraživačku čestitost u planiranju, implementaciji i objavljivanju rezultata istraživanja; nastavničku čestitost u mentorskom radu, radu sa studentima i drugim saradnicima u nastavi; profesionalnu čestitost koja se ogleda u korektnoj interpretaciji rezultata istraživanja u javnom delovanju i poštovanju dostojanstva drugih osoba.
  • Solidarnost – članovi i članice Mreže deluju pojedinačno i udruženo na način koji osnažuje kolegijalnost i veze među članovima akademske zajednice podstičući solidarnost i mogućnost za zajedničko delovanje u cilju poboljšanja uslova akademskog rada. Članovi i članice Mreže će štiti dostojanstvo, integritet i profesionalni status kolega i koleginica.
  • Sloboda kritičkog mišljenja – članovi i članice Mreže brane slobodu mišljenja i javnog izražavanja i ukazuju na događaje ili procese koji ih narušavaju; neguju kulturu izražavanja kritičkog ili drugačijeg mišljenja kako u naučnom radu tako i u javnom delovanju; njihovo delovanje jača kritički glas nauke i struke u svrhu razvoja demokratskog, inkluzivnog i solidarnog društva.
  • Javnost i transparentnost – članovi i članice Mreže zalažu se za javnost akademskog rada i transparentnost u donošenju i sprovođenju javnih politika i svojim angažmanom doprinose njihovoj efikasnoj primeni.
  • Društvena odgovornost – članovi i članice Mreže svoju stručnost, prema vlastitim afinitetima, koriste za aktivno učešće u javnim debatama i daju doprinos kritičkom sagledavanju društvenih problema, formulisanju javnih politika i zaštiti javnih dobara.