Nakon degradacije sledi i skraćivanje obrazovanja

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osuđuje stihijsko i ad-hoc donošenje odluke o iznenadnom i naglom okončanju tekuće školske godine, dve nedelje pre planiranog kraja. Ovakve odluke su naročito štetne u kriznim situacijama, kada je većini ljudi potrebna sigurnost i relativno predvidiva, organizovana bliska budućnost. Nagli prekid školske godine nosi sa sobom ogromne organizacione probleme, kako u vezi sa nastavnim planom i programom i ocenjivanjem, tako i u privatnim životima porodica učenika i nastavnika. Jedna od veština koju učenici stiču tokom obrazovnog procesa jeste važnost planiranja i organizovanja, u vezi sa praćenjem nastave, učenjem, sticanjem radnih navika. Stihijsko donošenje odluka od strane državnog vrha koje menja planove svih učesnika u obrazovnom procesu je potpuno suprotno onome što učenike pokušavamo da naučimo. Kao što se godinama čini velika šteta obrazovnom sistemu nepridržavanjem petogodišnjeg plana razvoja obrazovanja i uvođenjem naglih promena nevezanih za taj plan, poput dualnog obrazovanja, tako se i sada čini šteta naglim prekidom školske godine. 

Naročito zabrinjava način obaveštavanja nastavnika i učenika o ovoj odluci, pošto je većina njih o tome saznala iz medija, a tek kasnije dobila zvanično saopštenje. Skandalozno je za državnu upravu da jedan važan i veiliki sistem, kakvo je obrazovanje, drastično i naglo menja svoj plan, a da učenici i nastavnici o tome saznaju iz medija. Podsećamo, da je odluka da se školska godina završi 6. juna (utorak) objavljena u medijima 1. juna (četvrtak), a prosleđena zvanično direktorima škola 2. juna (petak), što ostavlja samo 2 ili u najboljem slučaju 3 radna dana nastavnicima i učenicima da završe sve obaveze i dovedu nastavni plan i program do kraja. Sve navedeno svedoči o naglosti i neprofesionalnosti donete odluke o okončanju školske godine. 

MASA zahteva da se objavi datum i zapisnik sa sednice Ministarstva prosvete na kojoj je odluka o naglom okončanju školske godine donesena. Da se objavi na čiji predlog je pomenuta odluka donesena i koji su argumenti za tu odluku. Ovo je veoma važno kako bismo svi imali uvid u proces donošenja odluke i zajedno sagledali njene posledice. 

Pored toga, MASA poziva sve zaposlene u školama, učenike kao i njihove roditelje, da se usprotive donetoj odluci i da zahtevaju da se školske aktivnosti završe u planiranom roku, na organizovan i uređen način. Ako ništa drugo, važno je da donosiocima odluka u vladi, a naročito našim učenicima, ukažemo na važnost planiranja i institucija za funkcionisanje jednog dobro uređenog društva, kao i na važnost lične odgovornosti i integriteta u suprostavljanju lošim, po društvo pogubnim odlukama, ma od koga one dolazile.