Održani konsultativni sastanci sa predstavnicima institucija

Povodom Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o nauci i istraživanjima predstavnici Mase su protekle nedelje održali dva sastanka. Razgovarali smo sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu kao i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U vidu odgovora na poziv za razgovor koji je uputila SANU, Masa je dobila mišljenje Izvršnog odbora u kome se navodi da SANU insistira na sopstvenoj autonomiji mišljenja, ali se ne protivi da Masa, u skladu sa sopstvenim uverenjima, nastavi sa aktivnostima na podnošenju Inicijative Ustavnom sudu.

Sastanku u rektoratu Univerziteta u Beogradu održanom 09. 03. 2020. godine su prisustvovali rektorka Ivanka Popović i prorektor za nauku Petar Marin, kao i članovi Koordinacionog odbora Mase Gazela Pudar Draško, Đorđe Pavićević i Oliver Tošković. Rektorka je istakla da u ovom trenutku UB ne može da podrži Inicijativu Mase. Kao osnovni razlog istakla je da Masa još uvek nije iskoristila sve institucionalne mehanizme kako bi tela Univerziteta mogla da odlučuju o Inicijativi. Napomenula je da je Univerzitet u Beogradu prilikom donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2017. godine tražio da se institutima koji su članice univerziteta omogući veća autonomija kroz drugačiji izbor organa upravljanja, ali da ovaj predlog tada nije uzet u razmatranje. U razgovoru nas je uputila na Naučna veća instituta koji su članice UB i na Veće instituta UB. Ipak, istakla je da u načelu podržava aktivnosti Mase i da će o eventualnoj podršci naših akcija u budućnosti odlučivati od slučaja do slučaja. U razgovoru su pokrenuta i druga pitanja a, između ostalog, obavestili smo rektorku o našim daljim aktivnostima vezanim za akreditaciju, propise univerziteta i eventualno donošenje novog Zakona o univerzitetu, kao i našoj zabrinutosti za zbivanja u jednom broju instituta, posebno u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i Institutu za nuklearne nauke Vinča. Načelno je dogovoreno da bi UB i Masa trebalo više da koordiniraju buduće akcije.

Razgovor u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan je 10. 03. 2020. U ime Ministarstva sastanku su prisustvovali državni sekretar za nauku Vladimir Popović, 3 pomoćnika ministra, savetnica za nauku predsednice Vlade RS i pravnica Ministarstva, dok su Masu predstavljali članovi Koordinacionog odbora Galjina Ognjanov, Đorđe Pavićević, Vladan Čokić, Milutin Stepić i kolega Dejan Pavlović, član Mase. U razgovoru su istaknute razlike u shvatanju autonomije, posebno u domenu organizacije i upravljanja kao i naučnog rada, te razlike u pogledu shvatanja statusa instituta. Državni sekretar Vladimir Popović je naglasio stav Ministarstva da zakon ne narušava autonomiju naučnog rada i da je zakonski status instituta različit od statusa univerziteta. Razgovor je trajao gotovo dva sata uz dosta polemike i bez konačnog usaglašavanja stavova. Državni sekretar Popović je istakao da prati rad Mase, čita naša saopštenja i zanima se za stavove pojedinih predstavnika Mase. Razgovor je tekao uz uzajamno uvažavanje, saglasnost o pojedinim pitanjima, a izražena je i načelna volja da se razgovori nastave o pitanjima o kojima u ovom momentu ne postoji isto mišljenje, posebno kad je reč o načinu organizovanja i rada naučnih i akademskih institucija. Predstavnici Mase su najavili da će nastaviti sa svojom Inicijativom, jer nije postignut konkretan pomak po ovom pitanju, što je državni sekretar prihvatio kao naše pravo.

Koordinacioni odbor Mase je, nakon sastanaka, doneo odluku da će uputiti zahtev svim Naučnim većima instituta članica Univerziteta u Beogradu da daju mišljenje o Inicijativi za ocenu ustavnosti Zakona o nauci i istraživanjima i nastaviće da o ovoj temi obaveštava članove i javnost.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.