Podrška MASE profesorima i studentima Univerziteta Bosfor

Network of Academic Solidarity and Engagement (MASA) is strongly supporting the attempts of teachers and students from the Bosphorus University to defend university autonomy and to resist government and president of Turkey attempts to devastate basic democratic and academic principles.  Also, we strongly condemn various decisions and acts of the government and president of Turkey which lead to arresting and imprisonment of students, presence of uniformed police stationed with machine guns and riot intervention vehicles around the campus and within the campus, depriving students right to education, dismissing of full time professors and other valuable lecturers, imposing government obedient rectors, treating Senate and Executive Board members with disrespect… We should emphasize that Bosphorus University is not the first to suffer from this authoritarian and antidemocratic policy, this is also affecting all public universities in Turkey. Also, many universities around the world today face similar anti-democratic attacks launched by authoritarian and/or neoliberal governments. Struggle of our colleagues and students from the Bosphorus University is a part of the international struggle for university autonomy and democracy.

Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) снажно подржава покушаје наставника и студената са Универзитета Босфор да бране аутономију универзитета и да се одупру покушајима владе и председника Турске да девастирају основне демократске и академске принципе. Такође, најоштрије осуђујемо различите одлуке и поступке владе и председника Турске који доводе до хапшења и затварања студената, присуства униформисане полиције стациониране са митраљезима и интервентним возилима у околини и унутар кампуса, ускраћивања студентима права на школовање, отпуштања редовних професора и других вредних предавача, наметања влади послушних ректора, непоштовања према члановима Сената и Извршног одбора… Треба нагласити и да Универзитет Босфор није први који је страдао од ауторитарне и антидемократске политике, већ да се то односи и на све државне универзитете у Турској. Такође, многи универзитети широм света се данас суочавају са сличним антидемократским нападима које су покренуле ауторитарне и/или неолибералне владе. Борба наших колега и студената са Универзитета Босфор део је међународне борбе за аутономију и демократију универзитета.