Akademska MASA

Povodom kandidature za REM

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA je nestranačka asocijacija formirana sa ciljem da okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za konzistentnu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kad su ugroženi.

U svom delovanju Masa je upućena na pregovore i saradnju sa svim relevantnim akterima na javnoj sceni Srbije u cilju poboljšanja ukupne situacije u akademskoj zajednici Srbije, kao i u široj zajednici. Svoj rad zasnivamo na kritičkom, ali konstruktivnom delovanju spram donosioca odluka.

Masa podržava svaki pojedinačni angažman predstavnika i predstavnica akademske zajednice, sve dok je on usmeren na zaštitu javnog interesa. Pitanje članova Regulatornog tela za elektronske medije ne spada direktno u delokrug rada Mase. Imajući u vidu da je vladajuća stranka upravo i najodgovornija za stanje u medijima koje je predmet niza negativnih ocena ekspertske i međunarodne javnosti, kao i da njeni poslanici vulgarno vređaju članove i članice akademske zajednice koristeći medije čiju bi kontrolu upravo REM trebalo da vrši, razumemo podozrenje povodom predlaganja članova ispred liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. Masa će ubuduće pažljivo pratiti ovakve zloupotrebe medija i nezavisnih institucija i reagovati na njih.

Imajući u vidu značaj REM-a za monitoring medija i unapređenje njihovog izveštavanja u interesu građana, očekujemo od Slobodana Cvejića, kao člana Mase da bude nezavistan i snažan glas odbrane javnog interesa ukoliko bude izabran za člana REM-a. Svako drugačije delovanje bi direktno kršilo princip društvene odgovornosti koji je osnovni princip Mase.