Saopštenje MASE povodov dodele ovogodišnjih nagrada „Dr Zoran Đinđić“

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) apeluje da Odbor Fonda „Dr Zoran Đinđić“ kao i Senat Univerziteta u Novom Sadu reaguju na javno iznete indicije da je prilikom  odabira kandidata za ovogodišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ došlo do više etički upitnih proceduralnih odluka koje dovode u pitanje integritet ishoda samog konkursa.

Naime, Nagrada za  mlade naučnike i istraživače se dodeljuje od 2004 godine. Inicijalno, nagradu su dodeljivali Fondacija „Dr Zoran Đinđić“ i Pokrajinska Vlada Vojvodine, a od 2015 godine dodela je poverena Univerzitetu u Novom Sadu (UNS), dok je za funkcionisanje Fonda zadužen Odbor koji je sačinjen od  istaknutih stručnjaka iz Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade, Fondacije dr Zoran Đinđić, Odeljenja SANU u Novom Sadu i Matice srpske. U svojoj dugoj tradiciji, dodela ove nagrade služila je prevashodno afirmaciji  naučnog podmlatka, a neki od laureata su u međuvremenu postali ugledni domaći i međunarodni naučnici. Međutim, ove godine (21.4.2022) se, bez preporuke ili saglasnosti Obora, donose dve izmene u Pravilniku o dodeli nagrade. Prva izmena odnosi se na to da potencijalnom učesniku na konkursu više nije potrebna odluka Naučno-nastavnog veća matičnog fakulteta/instituta. Takođe, ranijom verzijom Pravilnika je bilo propisano da kandidati na dan isteka roka javnog konkursa nisu navršili 35 godina, dok je ovogodišnjom spornom izmenom  predviđeno da učesnik može imati najviše 35 godina u godini raspisivanja javnog konkursa.

Smatramo da druga izmena izrazito problematična ukoliko se u obzir uzme da su čak dva ovogodišnja dobitnika nagrade navršili 35 godina u trenutku konkursa. Iz ove činjenice se jasno vidi da su tek suptilne izmene Pravilnika o dodeli nagrada pomenutu dvojicu kolega učinile validnim kandidatima. Još više zabrinjava to što je jedan od članova Odbora Fonda „Dr Zoran Đinđić“ istovremeno mentor i rukovodilac na projektu jednom od ovogodišnjih laureata. Imajući u vidu da Odbor donosi odluku o predlogu za dodelu nagrada, nameće se pitanje sukoba interesa u sprovođenju aktuelnog konkursa – kao i sledstvene nepravde prema ostalim kandidatima.

Shodno tome, s obzirom  na važnost adekvatnog razvitka mladog naučnog kadra, kao i prestižnost nagrade čija je regularnost dovedena u pitanje, apelujemo na sve relevantne institucije – pre svih Odbor Fonda „Dr Zoran Đinđić“, Rektorat UNS-a i Senat UNS-a – da se izjasne o problematičnim izmenama Pravilnika o dodeli nagrade, potencijalnim indicijama o sukobu interesa i protekciji prilikom donošenja odluke o dodeli nagrada „Dr Zoran Đinđić“.