Akademska MASA

Saopštenje povodom upita studenata Univerziteta u Beogradu

Čitava akademska zajednica u Srbiji, kao i šira javnost, očekivala je da Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu donese odluku o validnosti doktorata Siniše Malog 4.11.2019.

Ovaj datum utvrđen je dogovorom od 24.09.2019. između uprave Univerziteta u Beogradu i studenata koji su blokirali Rektorat zahtevajući da se napokon reši pitanje spornog doktorata Siniše Malog, koje već više od pet godina ugrožava ugled Univerziteta u Beogradu.

Produženje roka za konačnu odluku do 22.11.2019. neprijatno je iznenađenje.
Rektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović objasnila je da je, zbog previda u tumačenju propisa, a s obzirom na novonastale okolnosti posle odluke Fakulteta organizacionih nauka, rok neophodno produžiti radi poštovanja žalbene procedure od 15 dana.

Propust u tumačenju propisa jeste veliki i neprijatan i za akademsku zajednicu i za širu javnost. Ipak, mišljenja smo da to nije bio rezultat namere, jer odlaganje rešavanja ovog pitanja ne može doneti bilo kakvu dobrobit za akademsku zajednicu. Naprotiv!

Imamo puno razumevanje za nezadovoljstvo studenata zbog ovih okolnosti. Takođe razumemo, i sigurni smo da i studenti razumeju, da je odlaganje roka zaista neophodno iz proceduralnih razloga. Ukoliko rok za žalbu ne bi bio ispoštovan, pružili bismo priliku da odluka Odbora za profesionalnu etiku bude poništena na sudu.

Drugim rečima, spremni smo da, zajedno sa studentima, sačekamo konačnu odluku koja će biti doneta u valjanim akademskim i pravnim okvirima. U međuvremenu, žalbe na odluku FON-a povodom doktorata Siniše Malog podneće i nastavnici i istraživači Univerziteta u Beogradu.

Izražavamo uverenje da će, na osnovu nedvosmislenih, i javnosti predočenih, dokaza o plagiranju u doktoratu Siniše Malog, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu 22. novembra doneti ispravnu odluku.

Mi, nastavnici i istraživači Univerziteta u Beogradu, stojimo uz svoje studente i podržaćemo svaku studentsku inicijativu koja će zaštititi akademsku čestitost, ugled i autonomiju našeg univerziteta. Univerzitet, koji čine nastavnici, istraživači i studenti, predstavlja intelektualnu snagu na kojoj počivaju temelji modernog društva. Nećemo dozvoliti urušavanje ovih vrednosti.

Inicijativa Univerzitetska podrška #1 od 5 miliona
Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA