Javni poziv za izradu analize normi i praksi napredovanja u zvanje na univerzitetima

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni poziv za izradu analize normi i praksi napredovanja u zvanje na univerzitetima u Republici Srbiji. Potrebno je da analiza obuhvati propise koji se odnose na standarde i postupak izbora u zvanje na tri najveća univerziteta u Srbiji: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu. Analizu je potrebno sprovesti na univerzitetskom nivou sa fokusiranjem na po jedan fakultet po izboru iz 4 naučne oblasti na svakom univerzitetu (prirodno-matematička, medicinska, tehničko-tehnološka i društveno-humanistička oblast). Analiza treba da obuhvati i informativne razgovore sa predstavnicima fakulteta uključenih u analizu, kako bi se stekao potpun uvid u nedostatke procesa izbora u zvanje.

Navedena analiza trebalo bi da posluži kao osnova za razumevanje problema u procesu napredovanja na fakultetima u Republici Srbiji, pre svega ukazavši konkretnije na norme i prakse koje omogućavaju diskriminaciju, nepotizam i nedostatak jasnih kriterijuma evaluacije prijavljenih kandidata ili njihovo kršenje.

Poziv je namenjen najpre mladim istraživačima/icama i doktorantima/tkinjama koji mogu da nam pomognu u formulisanju preporuka za adekvatno uređenje procesa izbora u zvanje, ali se na poziv mogu javiti i drugi istraživači/ice. Ukupan budžet za ovu aktivnost je 70.000 RSD bruto.

Prijave slati  isključivo elektronskim putem, do 5. maja 2020. godine, na mejl adresu: akademska.masa@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:

  1. Nacrt sadržaja studije sa predlogom faza u radu i predlogom metodologije
  2. Kratku biografiju sa relevantnim podacima za izvršenje ovog posla

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese akademska.masa@gmail.com. Obim analize ne treba da prelazi 10.000 reči.

Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 30. jun 2020. godine.

Javni poziv za izradu analize normi i praksi akreditacije

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni poziv za izradu analize normi i praksi akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji. Potrebno je da analiza obuhvati propise koji se odnose na standarde i postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih procesa, postojeće analize i preporuke, te informativne razgovore sa predstavnicima Nacionalnog akreditacionog tela i korisnicima akreditacije (fakulteti), kako bi se stekao potpun uvid u nedostatke procesa akreditacije.

Navedena analiza trebalo bi da posluži kao osnova za razumevanje problema u akreditacionom procesu u Republici Srbiji, pre svega na nemogućnost obezbeđivanja nezavisnosti donošenja akreditacionih odluka od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT), zbog čega je ovo telo nedavno izgubilo status punopravnog člana Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Poziv je namenjen prvenstveno mladim istraživačima/icama i doktorantima/tkinjama koji mogu da nam pomognu u formulisanju preporuka za adekvatno uređenje procesa akreditacije, ali se na poziv mogu javiti i drugi istraživači/ice. Ukupan budžet za ovu aktivnost je 50.000 RSD bruto.

Prijave slati  isključivo elektronskim putem, do 5. maja 2020. godine, na mejl adresu: akademska.masa@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:

  1. Nacrt sadržaja studije sa predlogom faza u radu i predlogom metodologije
  2. Kratku biografiju sa relevantnim podacima za izvršenje ovog posla

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese akademska.masa@gmail.com. Obim analize ne treba da prelazi 7.000 reči.

Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 30. jun 2020. godine.

Akademska MASA

Odgovor MPNTR povodom otvorenog pisma Mase

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo odgovor na otvoreno pismo Mase povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama”.

Odgovor možete preuzeti na sledećem LINKU.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti tražila je preformulisanje dva uslova ovog poziva:

1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2019/2020;
2. Da ima najviše 30 godina ili da je rođen 1989. godine ili ranije.

Tako da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji su redovni studenti doktorskih studija ili su odbranili doktorat u poslednjih maksimalno sedam godina, u skladu sa dobrim evropskim praksama.