Zahtevamo oslobađanje iz zatvora dr Vladimira Mentusa i poštovanje osnovnih ljudskih prava svakog demonstranta i demonstrantkinje

Nakon informacija da je naš kolega dr Vladimir Mentus uhapšen i osuđen na 30 dana zatvora, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) zahteva njegovo puštanje na slobodu, kao i poštovanje osnovnih ljudskih prava svakog demonstranta i demonstrantkinje. Slučaj kolege Mentusa nije usamljen, jer smo upoznati sa nekoliko slučajeva privođenja i određivanja pritvora bez zakonski odgovarajućeg tretmana, sa prekomernom upotrebom sile, gde su osobe zastrašivane i nije im data mogućnost da se obrate pravnom zastupniku.

MASA najoštrije protestuje i pridružuje se zahtevima šire javnosti da se hitno obustavi prekomerna upotreba sile i nezakonito postupanje MUP-a prema demonstrantima i demonstrantkinjama. U ovim izuzetno teškim vremenima, kada se epidemiološka situacija radikalno pogoršava, i kada nezadovoljstvo građanstva ne dobija nikakav odgovor od nadležnih institucija, smatramo da je prevashodna odgovornost na policiji i tužilaštvu da ne dozvole da se pravni poredak i sigurnost građana nepovratno uruše.

Ovim putem pozivamo sve koji se protive ovakvoj nezakonitoj praksi da potpišu Peticiju za oslobađanje iz zatvora dr Vladimira Mentusa i poštovanje osnovnih ljudskih prava svakog demonstranta i demonstrantkinje.

Link za online peticiju