Javni poziv za izradu analize normi i praksi napredovanja u zvanje na univerzitetima

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni poziv za izradu analize normi i praksi napredovanja u zvanje na univerzitetima u Republici Srbiji. Potrebno je da analiza obuhvati propise koji se odnose na standarde i postupak izbora u zvanje na tri najveća univerziteta u Srbiji: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu. Analizu je potrebno sprovesti na univerzitetskom nivou sa fokusiranjem na po jedan fakultet po izboru iz 4 naučne oblasti na svakom univerzitetu (prirodno-matematička, medicinska, tehničko-tehnološka i društveno-humanistička oblast). Analiza treba da obuhvati i informativne razgovore sa predstavnicima fakulteta uključenih u analizu, kako bi se stekao potpun uvid u nedostatke procesa izbora u zvanje.

Navedena analiza trebalo bi da posluži kao osnova za razumevanje problema u procesu napredovanja na fakultetima u Republici Srbiji, pre svega ukazavši konkretnije na norme i prakse koje omogućavaju diskriminaciju, nepotizam i nedostatak jasnih kriterijuma evaluacije prijavljenih kandidata ili njihovo kršenje.

Poziv je namenjen najpre mladim istraživačima/icama i doktorantima/tkinjama koji mogu da nam pomognu u formulisanju preporuka za adekvatno uređenje procesa izbora u zvanje, ali se na poziv mogu javiti i drugi istraživači/ice. Ukupan budžet za ovu aktivnost je 70.000 RSD bruto.

Prijave slati  isključivo elektronskim putem, do 5. maja 2020. godine, na mejl adresu: akademska.masa@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:

  1. Nacrt sadržaja studije sa predlogom faza u radu i predlogom metodologije
  2. Kratku biografiju sa relevantnim podacima za izvršenje ovog posla

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese akademska.masa@gmail.com. Obim analize ne treba da prelazi 10.000 reči.

Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 30. jun 2020. godine.