ZAJEDNICA

Spisak potpisnika i potpisnica možete skinuti OVDE.

Godišnja članarina iznosi 1200 dinara.

Broj žiro računa 265 – 1610310005046 – 15 Raiffeisen banka a.d.

 

KOORDINACIONI ODBOR

Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Bojana Bodroža, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Danilo Vuković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Srđan Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Oliver Tošković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladan Čokić, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Savetodavni odbor

Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, predsedavajući

Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danica Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragan Popadić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Matić, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Univerziteta u Beogradu

Olgica Đurković Đaković, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u
Beogradu

Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran Radovanović, Srpsko lekarsko društvo

Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

NADZORNI ODBOR

Nikola Nikačević, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Biljana Stojković, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu