ZAJEDNICA

Spisak potpisnika i potpisnica možete skinuti OVDE.

Godišnja članarina iznosi 1200 dinara.

Broj žiro računa 265 – 1610310005046 – 15 Raiffeisen banka a.d.

 

KOORDINACIONI ODBOR

Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Bojana Bodroža, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Srđan Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Oliver Tošković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladan Čokić, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Danijela Stošić Panić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Jelena Jovičić-Petrović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Nikola Cvetanović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Svetlana Stanarević, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Savetodavni odbor

Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, predsedavajući

Olgica Đurković Đaković, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u
Beogradu

Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Miroslav Demajo, Institut Vinča Univerziteta u Beogradu

Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danica Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragan Popadić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Matić, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković

Zoran Radovanović, Srpsko lekarsko društvo

Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti Univerzitet umetnosti u Beogradu 

Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

NADZORNI ODBOR

Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Ivana Spasić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 

Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu