Spisak potpisnika i potpisnica možete skinuti OVDE.

Spisak se redovno ažurira.

KOORDINACIONI ODBOR

Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Janko Baljak, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

Jelena Vasiljević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Milutin Stepić, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

Oliver Tošković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Vladan Čokić, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu

Andrej Jeftić, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu

Savetodavni odbor

Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, predsedavajući

Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Danica Popović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragan Popadić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Gordana Matić, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Univerziteta u Beogradu

Olgica Đurković Đaković, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u
Beogradu

Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zoran Radovanović, Srpsko lekarsko društvo

NADZORNI ODBOR

Nikola Nikačević, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Biljana Stojković, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Facebook
Twitter