Vladan Čokić

Doktor medicinskih nauka Vladan Čokić je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na medicinskoj genetici i doktorirao na hematologiji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalista interne medicine. Poslediplomske studije obavio na Nacionalnim institutima za zdravlje u Americi (1999-2004). Autor više naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao i nekoliko knjiga iz oblasti hematologije. Predavač po pozivu na više domaćih i međunarodnih skupova, kao i univerziteta. Rukovodilac nacionalnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Fonda za nauku, i učesnik više međunarodnih projekata. Rukovodilac grupe za molekularnu onkologiju Instituta za medicinska istraživanja. Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2016. godine. Kopredsedavajući evropskog udruženja za mijeloproliferativne neoplazme (MPN&MPNr-EuroNet) od 2019. godine.