• 2020

 • Sastanak u Fondu za nauku

  Predstavnice Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti Galjina Ognjanov i Gazela Pudar Draško su prisustvovale 18.februara sastanku na poziv Fonda za nauku, a povodom dopisa Mase za unapređenje transparentnosti konkursa Fonda. Na sastanku je bilo reči o toku Promis konkursa, kao i o novom planiranom programu Ideje. Ukazano nam je sledeće, povodom primedbi koje su dostavljene: 1. […]

 • Podrška akademiku Dušanu Teodoroviću

  S velikim ogorčenjem osuđujemo nove medijske napade na profesora Saobraćajnog fakulteta i akademika Dušana Teodorovića u kojima ga kritičari bez stručnih kvalifikacija, moralnih skrupula i ijednog argumenta optužuju za nestručnost, plagiranje i izostanak patriotizma. Optužbe protiv akademika Teodorovića svakim danom su sve prizemnije, ali dolaze od ljudi koji, osim što nemaju potrebne kvalifikacije da procenjuju […]

 • Povodom kandidature za REM

  Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA je nestranačka asocijacija formirana sa ciljem da okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za konzistentnu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kad su ugroženi. U svom delovanju Masa je upućena na pregovore i […]

 • Masa održala sastanak u Novom Sadu

  U kulturnom centru CK13 održan je prvi sastanak Mase u Novom Sadu. Prisutnim članovima akademske zajednice sa Univerziteta u Novom Sadu obratili su se poverenica Mase za Novi Sad dr Bojana Bodroža i članovi koordinacionog odbora Mase dr Vladan Čokić i dr Dalibor Petrović. U sadržajnom i otvorenom razgovoru sa kolegama iz Novog Sada razmenjene […]

 • Konferencija za štampu povodom ukidanja autonomije naučnih instituta

  Pozivamo Vas na konferenciju za štampu povodom pokretanja inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o nauci i istraživanjima. Konferencija će se održati u Medija centru (Terazije 3, Beograd) u utorak 11. februara sa početkom u 12 časova. Na konferenciji će govoriti Janko Baljak (Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti), Vladan Čokić (Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u […]

 • Zahtev za hitnim rešavanjem radnog statusa nastavnica u Ćupriji

  Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osuđuje praksu zapošljavanja kadrova na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek u Ćupriji, zbog koje je, do sada, osam kvalifikovanih nastavnica izgubilo radno mesto u poslednjih godinu dana. Svaka od ovih nastavnica uredno se prijavila na konkurs za mesto predavača iz svoje stručne oblasti. U pitanju su Zdravstvena nega, Integrativna […]

 • Nacionalno akreditaciono telo pod lupom

  MASA izražava zabrinutost povodom ispunjavanja standarda koji bi omogućili ukidanje suspenzije Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) unutar Evropske asocijacije za visoko obrazovanje (ENQA). NAT je ključno telo u sistemu srpskog visokog obrazovanja, jer nadzire kvalitet studija i odobrava studijske programe na svim fakultetima i višim školama. Ovo telo dobilo je 2012. status punopravnog člana ENQA, čime […]

 • Zahtev za transparentnošću konkursa Fonda za nauku

  Akademska zajednica je pozdravila osnivanje Fonda za nauku Republike Srbije (Fond), koji bi trebalo da podstakne razvoj naučnih istraživanja i primenu njihovih rezultata radi bržeg društvenog, tehnološkog, kulturnog i ekonomskog razvoja Republike Srbije. U tom kontekstu je i vest da će Fond u oceni predloga projekata u okviru svojih programa koristiti najbolja uporedna iskustva i […]

 • 2019

 • Podrška koleginici Biljani Aranđelović sa Arhitektonskog fakulteta u Nišu

  MASA podržava koleginicu Biljanu Aranđelović sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu u nastojanju da bude izabrana u više zvanje, jer već od 2014. godine ispunjava zakonske uslove za takav izbor. Na Fakultetu je angažovana od 2009. god. kao docent na predmetima Umetnost i arhitektura, Savremena arhitektura i Arhitektura Srbije XX veka, koji spadaju u oblast društveno-humanističkih […]

 • MASA zahteva razrešenje Zukorlića

  Zabrinjavajuće je sa koliko osvetoljubivosti, prezira i gneva se u Narodnoj skupštini Srbije ovih dana govorilo o jednoj od najvažnijih i najuglednijih naučno-obrazovnih institucija našeg društva i njihovim predstavnicima. Umesto da najviše zakonodavno telo u Republici Srbiji raspravlja o razrešenju jednog od predstavnika izvršne vlasti koga je Univerzitet u Beogradu nedavno osudio zbog plagiranja njegove […]

Facebook
Twitter