Подршка тужитељкама Бојани Савовић и Јасмини Пауновић

Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) упућује јавну подршку тужитељкама Бојани Савовић и Јасмини Пауновић из Вишег јавног тужилаштва у Београду, које су склоњене са случаја корупције у ЕПС-у, као и свим њиховим колегиницама и колегама који су у протеклом периоду због самовоље вишег јавног тужиоца Ненада Стефановића на било који начин били омаловажавани и/или прогањани.

Догађаји у Вишем јавном тужилаштву представљају бруталну манифестацију свега онога против чега се наша организација залаже, а то су борба против нестручности, пристрасности, несамосталности и неетичности. Уклонити тужитељке са случаја који су својим знањем, искуством и храброшћу довеле до самог краја је попут уклањања лекара пред најважнији део операције са очекивањем да ће га други, иако не зна ништа о току операције, нити је стручан за њено извођење, успешно заменити.

МАСА се залаже за друштво у којем ће најбољи, а не најгори студенти заузети кључне положаје у нашим државним институцијама и у којем ће тимовима руководити појединци неупитне стручности, знања и искуства. Надређени свој ауторитет треба да граде на стручности и поверењу у знање запослених, а не да своју нестручност прикривају њиховим застрашивањем и омаловажавањем. МАСА се залаже и залагаће се свим снагама за то да о нашој судбини више не одлучују они којима су врлине као што су независност, интегритет и етичност очигледно стране и који прибегавају злоупотреби положаја, застрашивању, демонстрацији моћи, бахатом понашању и кршењу закона. Својим активностима МАСА тежи ка стварању бољег друштва у којем ће поверење у судство, здравство, образовање, професионализам сваке врсте бити поново успостављено. Србију видимо као друштво и у којем више неће долазити до деградације ауторетита струке услед непочинстава политички подобних, а стручно недовољно квалификованих појединаца и поједики и у којем ће се ценити лични интегритет, слобода и самосталност сваког запосленог у обављању професионалних активности. Стога захтевамо да надлежни учине све како би се у поменутом случају премештаја тужитељки Савовић и Пауновић стало на пут самовољи појединца, те да им се омогући да стручно и непристрасно заврше започети посао у вези са предметом корупције у ЕПС-у који им је претходно био поверен.

Saopštenje MASE povodov dodele ovogodišnjih nagrada “Dr Zoran Đinđić”

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) apeluje da Odbor Fonda „Dr Zoran Đinđić“ kao i Senat Univerziteta u Novom Sadu reaguju na javno iznete indicije da je prilikom  odabira kandidata za ovogodišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić“ došlo do više etički upitnih proceduralnih odluka koje dovode u pitanje integritet ishoda samog konkursa.

Naime, Nagrada za  mlade naučnike i istraživače se dodeljuje od 2004 godine. Inicijalno, nagradu su dodeljivali Fondacija „Dr Zoran Đinđić“ i Pokrajinska Vlada Vojvodine, a od 2015 godine dodela je poverena Univerzitetu u Novom Sadu (UNS), dok je za funkcionisanje Fonda zadužen Odbor koji je sačinjen od  istaknutih stručnjaka iz Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinske vlade, Fondacije dr Zoran Đinđić, Odeljenja SANU u Novom Sadu i Matice srpske. U svojoj dugoj tradiciji, dodela ove nagrade služila je prevashodno afirmaciji  naučnog podmlatka, a neki od laureata su u međuvremenu postali ugledni domaći i međunarodni naučnici. Međutim, ove godine (21.4.2022) se, bez preporuke ili saglasnosti Obora, donose dve izmene u Pravilniku o dodeli nagrade. Prva izmena odnosi se na to da potencijalnom učesniku na konkursu više nije potrebna odluka Naučno-nastavnog veća matičnog fakulteta/instituta. Takođe, ranijom verzijom Pravilnika je bilo propisano da kandidati na dan isteka roka javnog konkursa nisu navršili 35 godina, dok je ovogodišnjom spornom izmenom  predviđeno da učesnik može imati najviše 35 godina u godini raspisivanja javnog konkursa.

Smatramo da druga izmena izrazito problematična ukoliko se u obzir uzme da su čak dva ovogodišnja dobitnika nagrade navršili 35 godina u trenutku konkursa. Iz ove činjenice se jasno vidi da su tek suptilne izmene Pravilnika o dodeli nagrada pomenutu dvojicu kolega učinile validnim kandidatima. Još više zabrinjava to što je jedan od članova Odbora Fonda „Dr Zoran Đinđić“ istovremeno mentor i rukovodilac na projektu jednom od ovogodišnjih laureata. Imajući u vidu da Odbor donosi odluku o predlogu za dodelu nagrada, nameće se pitanje sukoba interesa u sprovođenju aktuelnog konkursa – kao i sledstvene nepravde prema ostalim kandidatima.

Shodno tome, s obzirom  na važnost adekvatnog razvitka mladog naučnog kadra, kao i prestižnost nagrade čija je regularnost dovedena u pitanje, apelujemo na sve relevantne institucije – pre svih Odbor Fonda „Dr Zoran Đinđić“, Rektorat UNS-a i Senat UNS-a – da se izjasne o problematičnim izmenama Pravilnika o dodeli nagrade, potencijalnim indicijama o sukobu interesa i protekciji prilikom donošenja odluke o dodeli nagrada „Dr Zoran Đinđić“.

Inicijativa MASA za korekciju pravilnika Medicinskog fakulteta o uslovima za izbor asistenta

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je dobila žalbu na Pravilnik MF-a iz 2022. koja se odnosi na: “Uslovi za izbor u zvanje asistenta Član 17.”
i stavke 4) i 5) unutar tog člana za navode: “koje je završilo odgovarajuću zdravstvenu specijalizaciju sa ocenom odličan na specijalističkom ispitu”.

Smatramo da nastavno zvanje pored stručnosti i edukacije treba da se zasniva i na naučnoistraživačkom radu, koji često ide na uštrb prethodno pomenutih. Smatramo da uslovi za izbor u zvanje ne mogu biti isključivi po pojedinačnim kriterijumima, već da bi trebala postojati mogućnost kompenzacije u drugim potrebnim uslovima navedenim u članu 17, na primer:
– za stav 4) da ako nema odličan uspeh specijalizacije da ima objavljenih najmanje “10 radova” umesto postojećih “5 radova” in extenso u časopisima sa recenzijom (ili da bude prvi i prvi autor u jednom od njih iz kategrije M21-M23).
– za član 5) da ako nema odličan uspeh specijalizacije da je integrisane studije medicine završilo sa prosečnom ocenom “najmanje devet (9)” umesto postojećih “najmanje osam (8)” ili da se i ovde doda “objavljenih najmanje 10 radova in extenso u časopisima sa recenzijom.”
 
Naravno, ovo su samo naše sugestije jer Nastavno-naučno veće MF-a svakako bolje sagledava mogućnosti kandidata za kliničku nastavu. Molili bi da ovo shvatite kao dobronamernu sugestiju da se pojedini članovi akademske zajednice ne nađu uskraćeni za napredovanje u zvanju ako su izuzetni po drugim kriterijumima i naravno ne umanjujući značaj specijalističkog ispita kao najvažnijeg ali ne i isključivog kriterijuma. 

Podrška profesorki Dragani Vasiljević Tomić

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti u novom postupku za izbor jednog redovnog profesora na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upućuje javnu podršku koleginici Dragani Vasiljević Tomić, vanrednoj profesorki ovog fakulteta. Ovo je drugi put u poslednje dve godine da Nastavno naučno veće Arhitektonskog fakulteta (NNVAF) sprečava koleginicu Vasiljević Tomić da dosegne najviše akademsko zvanje. Međutim, za razliku od prethodnog (ne)izbora kada joj nije bilo ugroženo radno mesto ovoga puta posledica neuspešnog napredovanja po koleginicu Vasiljević Tomić može biti gubitak radnog mesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Profesorka Vasiljević Tomić je 28 godina zaposlena na Arhitektonskom fakultetu, od čega je u zvanju vanredne profesorke provela 14 godina i uprkos tome što je još prilikom prethodnog konkursa, raspisanog 2020. godine ispunjavala uslove za izbor u zvanje redovne profesorke, ni tada kao ni sada, nije izabrana u zvanje koje joj po svim kvalifikacijama pripada. Da je koleginica Vasiljević Tomić stručna da ponese zvanje redovne profesorke procenila je petočlana međunarodna Komisija za izbor nastavnika kojoj je Nastavno naučno veće Arhitektonskog fakulteta (NNVAF) jednoglasno poverilo ovaj mandat na sednici održanoj 27.6.2022. Referat kojim se koleginica Vasiljević Tomić predlaže za izbor u zvanje redovnog profesora može se pogledati na sledećoj web adresi: http://www.arh.bg.ac.rs/2022/09/15/izbor-u-zvanje-redovnog-profesora-dr-dragana-vasiljevic-tomic-dipl-inz-arh/?pismo=lat

Budući da su na predloženi Referat Komisije stigla i tri prigovora (od kojih su dva anonimna) Komisija je nakon njihove analize i taksativnog odgovora na njih zaključila da su sva tri prigovora neosnovana i da koleginica Dragana Vasiljević Tomić ispunjava se uslove za izbor u zvanje redovnog profesora koji su propisani pravilnicima Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu.

Ipak, uprkos pozitivnom izveštaju pomenute Komisije NNVAF je sednici održanoj 17.10.2022 tajnim glasanjem, bez prethodne diskusije i valjanog obrazloženja, većinom glasova odbilo predlog Komisije da se profesorka Vasiljević Tomić izabere u zvanje redovne profesorke. Nakon žalbe koleginice Vasiljević Tomić, univerzitetski Ombudsman daje savetodavno mišljenje (3.11.2022) gde se ističe da obrazloženje o (ne)izboru profesorke Vasiljvić Tomić koje je dostavio Arhitektonski fakultet ne sadrži detaljno navedene razloge za neusvajanje referata Komisije što je obaveza koju izričito nalaže Pravilnik o načinu i postupcima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu. Nakon toga, dekan Arhitektonskog fakulteta odlučuje da ponovi proceduru za izbor jednog redovnog profesora. Međutim i na novoj sednici NNVAF, održanoj 14.11.2022 izveštaj Komisije biva, praktično bez diskusije, ponovo odbijen. U novom obrazloženju ove odluke, koje je dostavljeno Univerzitetu nakon što su probijeni svi Pravilnikom predviđeni rokovi, i dalje nema detaljno navedenih razloga za odbijanje predloga Komisije, već se težište negativne odluke stavlja na pomenuta tri prigovora na Referat Komisije koje je, da napomeno još jednom, Komisija jednoglasno odbacila.

U međuvremenu 2.11.2022, profesorki Vasiljević Tomić stiže zahtev sa Arhitektonskog fakulteta da odgovori na prijavu za neetičko ponašanje u pisanim radovima koja je podneta 20.10.2022 (čime je probijen rok od osam dana u okviru kojih je po Pravilinku trebalo pribaviti odgovor od koleginice Vasiljvić Tomić). Ovde valja napomenuti i to da je prijavu Etičkoj komisiji podnela ista osoba koja je podnela i jedan od prigovora na Referat Komisije kojim se predlaže izbor profesorke Vasiljević Tomić u zvanje redovnog profesora a za koji je Komisija našla da je neutemeljen. Ubrzo nakon odgovora koleginice Vasiljević Tomić Arhitektonski fakultet daje mogućnost podnosiocu prijave da se izjasni o odgovoru koleginice Vasiljević Tomić ali ne i profesorki Vasiljević Tomić da se još jednom izjasni o novim navodima iz odgovora podnosioca prijave. Nakon toga, u neuobičajeno brzoj proceduru predlaže se formiranje Stručne komisije koja bi imala za mandat da se utvrdi tačnost navoda iz prijave Etičkoj komisiji.

Važno je napomenuti da se prijava za neetičko ponašanje odnosi na originalnost reprezentativne reference iz 2014. godine koju je profesorka Vasiljević Tomić bez ikakvih osporavanja koristila za svoje napredovanje u dva izborna ciklusa u proteklih osam godina. Stoga je vrlo neuobičajeno da se posle toliko godina baš u vreme onemogućavanja njenog napredovanja u zvanje redovnog profesora pokreće postupak pred Etičkom komisijom fakulteta za referencu koja do sada nije bila sporna i koja nije ni na koji način presudna za izbor koleginice Vasiljević Tomić.

U trenutku sastavljanja ove reakcije Stručna komisija još uvek nije formirana i čeka se na izjašnjavanje Veća naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka na drugu žalbu koleginice Vasiljević Tomić na novu odluku o neizboru u zvanje redovnog profesora. Još uvek se čeka i nova reakcija Ombudsmana budući da je i njemu podnesen novi prigovor na novo obrazloženje neuspešnog izbora koleginice Vasiljević Tomić. U međuvremenu 14.12.2022. se oglasio i Zaštitnik građana tražeći po pritužbi oštećene koleginice relevante informacije sa Arhitektonskog fakulteta.

Imajući sve gore navedeno u vidu MASA konstatuje da je procedura za izbor jednog redovnog profesora za koji je profesorka Vasiljević Tomić obeležena brojnim proceduralnim propustima (prvenstveno odustvom obrazloženja odluke da se ne podrži izveštaj komisije), netransparentnim procedurama i neakademskim pritiscima na koleginicu Vasiljević Tomić sa jasnim ciljem da se opstruira ne samo njen izbor u zvanje redovne profesorke već i njen ostanak na Arhitektonskom fakultetu.

Imajući sve ovo u vidu MASA apeluje na sve odgovorne u akademskoj zajednici, Arhitektonskom fakultetu i nadležnim univerzitetskim telima da ne dozvole da u kratkom roku još jedna profesorka Arhitektonskog fakulteta ostane bez posla, nakon višedecenijskog rada u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Saopštenje MASA povodom situacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) upućuje javni apel Univerzitetu u Beogradu i Ministarstvu prosvete Republike Srbije da pomognu u rešavanju krizne situacije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beograd, odnedavno preimenovanom u Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, a povodom izbora dekana Fakulteta.

Naime, prof. dr Danimir Mandić, aktuelni dekan je trenutno u svom trećem uzastopnom mandatu (prvi mandat 2015 – 2018, drugi 2018-2020 a treći započet 2021. godine) i sada se kandidovao za četvrti uzastopni mandat. Prema Zakonu o visokom obrazovanju (čl. 64, st. 1), dekan se bira „na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora”, kao i po Statutu Univerziteta u Beogradu (član 65, st. 3) „na period od tri školske godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora”. Aktuelni dekan je nedavno izdejstvovao preimenovanje fakulteta, iz Učiteljskog u Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, čime, kako se čini, pokušava da zaobiđe Zakon i Statut i predstavi svoj četvrti uzastopni izbor kao prvi jer se fakultet ne zove više isto. Ovakvo postupanje je očigledno pokušaj manipulacije i zaobilaženja zakonskih regulativa kako bi se ostvarila lična korist. 

Dodatno, postoje indicije da je aktuelni dekan Fakulteta vršio nedozvoljene pritiske na potencijalnog protivkandidata, da su za kandidaturu ostavljani bezrazložno i tendenciozno kratki rokovi, iako po Statutu Učiteljskog fakulteta, kandidat može predati neophodnu dokumentaciju najkasnije u roku od 30 dana od prihvatanja kandidature.

Sve navedeno se dešava u situaciji u kojoj nekoliko godina unazad na Fakultetu postoje samo elektronske sednice Nastavno-naučnog veća, uprkos zahtevima članova veća da se bar sednica evidentiranja kandidata za izbor dekana održi uživo (ili bar transparentnije sprovede glasanje koje je javno). Naime, na ovakvim sednicama članovi se izjašnjavaju po tačkama dnevnog reda tako što svoje glasove pojedinačno šalju mejlom na adresu pravnika Fakulteta (te nisu vidljivi drugim članovima Veća). Nakon isteka vremena za glasanje, pravnik pošalje svima kako se glasalo zbirno po tačkama dnevnog reda. Od pre godinu dana članovima veća je ukinuta mogućnost slanja cirkularnih pisama, čime je u značajnoj meri otežana svaka diskusija i svaki akademski dijalog o važnim pitanjima Fakulteta.

Imajući sve navedeno u vidu, netransparentno glasanje, nepostojanje pravih sednica Nastavno-naučnog veća, sprečavanje diskusije i akademskog dijaloga u vezi sa važnim pitanjima za Fakultet, potencijalne pritiske na protivkandidate i naročito pokušaj nezakonitog i protivstatutarnog kandidovanja za četvrti uzastopni mandat na mestu dekana, MASA smatra da je neophodno da se spreči potencijalno nezakonito poslovanje Fakulteta i da se istovremeno omogući članovima Nastavno-naučnog veća da ostvare svoja prava. Zbog toga apelujemo na sve relevantne instance, uključujući Univerzitet u Beogradu i Ministarstvo prosvete Republike Srbije da hitno pomognu Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beograd, odnosno Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača.

Izveštaj sa okruglog stola u Nišu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 17.11.2022. u Nišu treći po redu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili prof. dr Danijela Stošić Panić, prof. dr Vladimir Hedrih, prof. dr Staniša Stojiljković, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović. 

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali etičke prakse na univerzitetima u Srbiji u poslednjih 10 godina. Iniciran je i razgovor o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom narednih meseci nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

MASA organizuje okrugli sto u Nišu na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje okrugli sto u Nišu na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici.

Cilj razgovora biće da se evaluiraju etičke prakse na univerzitetima u Srbiji u poslednjih 10 godina, te inicira diskusija o institucionalnim reformama.

Pored toga, u prvom delu diskusije će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Danijela Stošić Panić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Vladimir Hedrih, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Mesto i vreme održavanja: Niš, Deli prostor (Davidova 2a), četvrtak 17.11. u 17 časova

Izveštaj sa okruglog stola u Novom Sadu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 6.10.2022. u Novom Sadu drugi po redu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili prof. dr Vojin Šenk, prof. dr Dušan Dobromirov, prof. dr Slobodan Sadžakov, prof. dr Dalibor Petrović i prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

Izveštaj sa okruglog stola u Beogradu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 29.9.2022. u Beogradu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili akademik prof. dr Vladica Cvetković, prof. dr Ivana Spasić, prof. dr Filip Ejdus, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović.

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali domete i učinke primene Etičkog kodeksa usvojenog 2016. godine, te razgovarali o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom jeseni nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.

MASA organizuje okrugli sto u Novom Sadu na temu stučnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje drugi po redu okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr  Dušan Dobromirov, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr  Slobodan Sadžakov, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto i vreme održavanja: Novi Sad, Brod Zeppelin (Kej žrtava racija bb), četvrtak 6.10.  u 18 časova