Akademska MASA

Carevo novo odelo: nečestiti neplagijat Siniše Malog

Stručna komisija koju je formiralo Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka ostala je gluva za primedbe koje su im preko Odbora za profesionalnu etiku uputili profesori Beogradskog univerziteta i slepa za očigledno – da je doktorat kandidata Siniše Malog plagijat. U kratkom, pristrasnom i neprecizno sastavljenom odgovoru koji su potpisala tri od četiri člana stručne komisije, a koji je neformalno dospeo u javnost, konstatuje se da, kada se „odmeri broj i značaj vrlina i mana doktorata, Komisija čvrsto stoji na stanovištu da nema dovoljno razloga da se kandidatu oduzme stečeno zvanje doktora nauka”.

Približavanje roka za izjašnjavanje Fakulteta organizacionih nauka o mišljenju stručne komisije (26.10.2019) i roka za izjašnjavanje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu (4.11.2019) neminovno nameća dva važna pitanja. Ko će stati da brani čast i ugled Univerziteta u Beogradu i ko će snositi odgovornost za posledice eventualne pogrešne odluke?

Iz medija vidimo da cenu za odbranu dostojanstva profesije plaćaju kolege koje nisu htele da zatvaraju oči pred očiglednim ili da se skrivaju iza procedura i podobnih “stručnih” mišljenja. MASA poziva akademsku zajednicu da i na ovom slučaju pokaže da solidarno može podneti teret donošenja časne odluke. Apelujemo na upravu i nastavnike Fakulteta organizacionih nauka da se rukovode zajedničkom potrebom da kolektivno štitimo čast i ugled Beogradskog univerziteta i da u skladu sa tim odbace odluku stručne komisije. Smatramo da paušalno odbacivanje prigovora kako bi se oprala nečestitost ministra neće imati posledice po potpisnike odgovora stručne komisije niti njihove univerzitete, već će imati dugoročne negativne posledice upravo po Univerzitet u Beogradu.

Istorija doktorata Siniše Malog neodoljivo podseća na priču o carevom novom odelu, niko ne želi da bude taj koji će obznaniti da je car go. Verujemo da će kolege sa Fakulteta organizacionih nauka odbaciti opis carevog odela dat u mišljenju stručne komisije i reći ono što svi odavno vide: ovaj doktorat je PLAGIJAT.