Bojana Bodroža

Bojana Bodroža je psihološkinja i docentkinja na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U periodu od 2010. do 2015. bila je zaposlena na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Bavi se istraživanjima iz oblasti socijalne psihologije i sajberpsihologije. Učestvovala je na više međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti obrazovanja i socijalne psihologije. Objavila je veći broj radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Kao aktivistkinja je angažovana u više inicijativa („Vidi, gari, ne može“ inicijativa za očuvanje Dunavca, građanska borba za mesne zajednice, Skupština slobodne Srbije).