Dalibor Petrović

Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni profesor je sociologije na Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu na svim nivoima studija kao i na master studijama Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti. Kao autori i priređivač objavio je tri knjige i veliki broj naučnih radova u domaćoj i međunarodnoj periodici. Za svoja naučna dostignuća nagrađen je Plaketom Društva za informatiku Srbije za najbolji naučni rad u 2014. godini za knjigu Društvenost u doba interneta, kao prvi sociolog koji je poneo ovo priznanje. Pored toga, ista knjiga osvojila je drugo mesto u izboru za najbolju sociološku studiju u 2014. godini, u organizaciji “Srpskog sociološkog društva”. U periodu od 2002. – 2004. godine bio je prvi koordinator novosnovanog Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja (današnji Nacionalni savet za visoko obrazovanje) aktivno učestvujući u reformi visokoškolskog obrazovanja u Srbiji. Stalno je angažovan od strane Evropske komisije u procesu evaluacije H2020 projekata kao ekspert u oblasti etičke ocene naučnih istraživanja. Trenutno je na poziciji glavnog urednika časopisa Sociologija na kojoj se nalazi od 2020. godine i član je predsedništva Sociološkog naučnog društva Srbije. Jedan je od incijatora, a kasnije i formalni osnivač i član Koordinacionog odbora Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti-MASA.