Galjina Ognjanov

Završila je Treću beogradsku gimnaziju, a potom je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao redovni profesor za užu naučnu oblast poslovna ekonomija i menadžment. U naučnom radu posvećena je temama iz oblasti marketinga, uključujući medijsko oglašavanje i medijsko tržište. Angažovana je kao istraživač i konsultant na većem broju projekata međunarodnih organizacija u Srbiji i regionu Zapadne Evrope. Kao stipendista Tokio fondacije pri Univerzitetu u Beogradu (Sasakava stipendija) bila je na šestomesečnom studijskom boravku na Univerzitetu u Pitsburgu, SAD (Center for Russian and East European Studies i Katz Business School). Kao stipendista francuske Fondacije za unapređenje znanja u oblasti menadžmenta (FNEGE), bila je na jednomesečnom studijskom boravku na Evropskoj školi za menadžment u Parizu (ESCP-EAP). Kao gostujući profesor predavala je na master kursu u oblasti Marketinške dijagonistike i životnog ciklusa proizvoda na Univerzitetu u Nansiju (Poslovna škola u Mecu), Francuska. Član je Evropske akademije za marketing (EMAK) i Naučnog društva ekonomista Srbije. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću, osnovanog maja 2004. godine u Beogradu. Takođe, jedan je od osnivača Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti MASA, osnovane u Beogradu 2019. godine, kojom je predsedavala tokom 2020. godine.