Nikola Cvetanović

Nikola Cvetanović je vanredni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, gde predaje Fiziku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Primarna oblast interesovanja mu je Fizika plazme, ali se bavi i nastavom fizike i ekologijom. U naučnom radu je do sada sarađivao sa više evropskih univerziteta i instituta kroz gostujuća predavanja, kraće boravke i rad na postdiplomskim studijama. Koautor je preko dvadeset naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima i jedne naučne monografije. Stalni je saradnik laboratorije za Fiziku i tehnologiju plazme na Fizičkom fakultetu. Dobitnik je godišnje nagrade „Prof. dr. Ljubomir Ćirković“ za najbolji magistarski rad. Bio je saradnik centra Japan-Srbija Univerziteta u Beogradu, kao stipendista ITO fondacije. Aktivni je član Društva fizičara Srbije i Državne komisije za takmičenja iz Fizike. Bio je angažovan na primenljivim projektima smanjenja aero zagađenja iz termoelektrana. Jedan je od glavnih aktivista udruženja „Mirijevo zeleno i zdravo“ koje se bori sa ekološkim i urbanističkim problemima ovog naselja i šire. Rođen je i odrastao u Boru.