Moć protiv znanja

Mišljenje Mreže Akademske Solidarnosti i Angažovanosti (MASA) o predlogu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozvalo je institute, fakultete i stručnu javnost da se izjasne o Predlogu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period […]

PREDLOG STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2021. DO 2025. GODINE – MOĆ ZNANjA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2021-2023. GODINE

Datum: 11.1.2021. Mesto: Beograd PREDLAGAČ: Ime i prezime Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti Ustanova/Institucija Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti Email  adresa akademska.masa@gmail.com NAČELNE PRIMEDBE I PREDLOZI Zahvaljujemo se na detaljnom obrazloženju Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine, kao i prilici da u […]

Facebook
Twitter