Održana je četvrta godišnja Skupština MASE

Redovna godišnja Skupština MASA je održana 21.3.2023. u hibridnom modelu, gde je deo članova bio fizički okupljen u prostorijama Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, dok je drugi deo članova Skupštini prisustvovao preko Zoom platforme.

Programski i finansijski izveštaji za 2023. godinu su  jednoglasno usvojeni.

U radnom delu Skupštine je nakon kratke diskusije jednoglasno je usvojeno formiranje dve radne grupe:

  • Praćenje standarda kvaliteta – akreditacija i pridržavanje standarda akademskih institucija, kao i etička pitanja;
  • Promocija stručnog autoriteta – jačanje značaja reči struke u javnosti i prema donosiocima odluka. Za učešće u radu radnih grupa prijavilo se preko dvadeset aktivnih članova.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda predsedavajući je pozvao sve prisutne članove Skupštine da daju svoje viđenje i predloge aktivnosti u narednom periodu. Prisutni su se osvrnuli na delovanje MASE u prethodnom periodu i izneli svoje predloge za efikasnije delovanje MASE u predstojećoj godini.

Prisutni su se složili da je neophodno da MASA u narednom periodu usredsredi sve raspoložive resurse na očuvanje integriteta akademske zajednice i univerziteta. Istaknuto je da se vrednost dosadašnjeg rada MASE neprestano potvrđuje, te da članovi akademske zajednice i šire javnosti prepoznaju MASU kao značajnog aktera u očuvamo integritet akademske zajednice.