Zahtev za transparentnim procesima u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti je, u više navrata, primala žalbe na netransparentnost i neujednačene kriterijume za vrednovanje istraživača i istraživačica iste oblasti u strukturama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe, uprkos višestrukim pozivima da se uredi baza istraživača i njihovih rezultata, nije napravljen nikakav pomak u proteklim godinama, već je ovaj segment potpuno zanemaren. 

Kada su u pitanju tela ministarstva, pre svega matični naučni odbori, ujednačena je ocena da bi svi matični naučni odbori i komisija za izbore u zvanje trebalo da svoj rad učini transparentnijim i da je potrebno učiniti dostupnijim procedure za žalbu istraživača i istraživačica koji smatraju da su oštećeni u procesu vrednovanja. Među matičnim odborima postoje razlike u efikasnosti i dostupnosti za akademsku zajednicu, ali je ocena jedinstvena da postoji značajan prostor za unapređenje. Posebno nezadovoljstvo izaziva delovanje komisije za izbore u naučna zvanja koje često ne poštuje izveštaje koje dostavlja nadležni matični odbor, već vrednovanje sprovodi po svom nahođenju bez obrazloženja. 

U tom smislu, zahtevamo od Ministarstva da preduzme mere koje bi omogućile transparentnost procesa prikupljanja i vrednovanja podataka o naučno-istraživačkim rezultatima u MPNTR:

ProblemPreporuka
Zaključanost baze RIS, nemogućnost provere referenci i bodovaTransparentnost baze rezultata, njihova vidljivost i dostupnost
Neažurno verifikovanje rezultata unetih u RISPromptno ažuriranje svih unetih rezultata za 2018, 2019, a uskoro i 2020. godinu
Komisija za izbore u zvanja često, prilikom izbora u zvanja, menja bodovanje na izveštajima koje joj dostavljaju MNOPotrebno je da se dostavi obrazloženje za sve izmene u izveštajima prilikom izbora u zvanje kako bi proces bio transparentan i kako bi bilo jasno gde su greške u kategorizaciji
Izbori u zvanja predugo traju (ne poštuje se zakonski rok od 6 meseci) jer MNO kasne sa pregledanjem izveštajaMora da se poštuje zakonom propisan rok koliko traje izbor u zvanja; sve instance u tom procesu moraju da rade efikasnije i da se pridržavaju zakona i pravilnika
U većini MNO brojčano značajno dominiraju profesori fakulteta, iako saradnici i saradnice instituta mnogo više zavise od odluka MNOObezbediti da u budućim sazivima svih MNO ravnopravno budu zastupljeni članovi sa instituta i sa fakulteta
Nepoznavanje interdisciplinarnih zvanja i programa u strukturi matičnih odbora zbog čega se istraživači/ice sa interdisciplinarnim rezultatima neadekvatno vrednujuOmogućiti prepoznavanje interdiciplinarnih rezultata kroz uspostavljanje drugačijeg načina vrednovanja koje ne bi primoravalo istraživače/ice da se opredeljuju samo za jendu disciplinu, jer je to u potpunoj suprotnosti sa duhom interdisciplinarnosti
Ocenjivanje monografija, zbornika i ostalih rezultata nije transparentno kod pojedinih MNOUčiniti javno vidljivom kategorizaciju svih MNO za publikacije podnete njima na uvid, sa obrazloženjima
Različite prakse kod različitih MNO oko dodeljivanja kategorije publikacijama – neki MNO odlučuju na zahtev, a neki samo u okviru izbora u zvanje ili godišnjih izveštaja NIODefinisati ujednačenu praksu vrednovanja publikacija, koja bi bila nevezana od izbora u zvanje pojedinačnih istraživača/ica i godišnjih izveštaja
Tehnička rešenja nemaju definisan proces vrednovanja van dosadašnjih projektnih izveštaja ili izbora u zvanjaPotrebno je definisati proceduru za vrednovanje tehničkih rešenja na zahtev, umesto vezano za izbore u zvanja, jer je ova kategorizacija važna za saradnju sa privredom
Zahtevi za dostavljanjem štampanih kopija uz zahteve za izbor u zvanje i pečatiranih pozivaPored odgovornosti prema životnoj sredini, proces bi se dodatno olakšao ukoliko bi se sva dokumentacija slala u elektronskom obliku i bez zahteva za pečatiranim pozivima, koje su već odavno izašli iz svetske prakse, a uz uvažavanje email pozivnice
Istraživači i istraživačice nisu upućeni u proceduru za žalbe na odluke o izborima u zvanjaUčiniti proceduru za upućivanje žalbi dostupnom na sajtu Ministarstva kako bi istraživači i istraživačice koji smatraju da su oštećeni u procesu mogli da se upute
Ne postoje izveštaji sa sednica matičnih naučnih odbora niti komisije za izbore u zvanjaObjavljivati redovno zapisnike sa sednica matičnih naučnih odbora i komisije za izbore u zvanja sa jasno naznačenim izmenama u odnosu na izveštaje komisija za izbor u zvanje sa matičnih institucija

Takođe, ovim putem apelujemo na Ministarstvo da učini transparentnom proceduru izmene Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača i izbor članova Radne grupe za izradu novog pravilnika. Nedopustivo je da su članovi radnih grupa Ministarstva nepoznati akademskoj zajednici, kao i da se zanemaruju primedbe koje dolaze od istraživača i istraživačica. Takođe, tražimo da se uvaže sugestije koje stižu iz pojedinačnih naučnih oblasti za pravednije vrednovanje rezultata. 

Beograd, 16.12.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.