Zahtev za ukidanje diskriminatorne odredbe u Četvrtom pozivu mladim istraživačima

Povodom „Četvrtog poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (u daljem tekstu NIO)”, objavljenog 23. novembra 2020. godine, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (Masa) traži preformulisanje uslova ovog poziva:

  1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021;

Tako da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji su redovni studenti doktorskih studija starosti do 30 godina, uvažavajući argument uvođenja afirmativnih mera za mlade u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025.

OBRAŽLOŽENJE

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti ovako definisan nužan uslov prepoznaje kao diskriminatoran budući da ukida mogućnost konkurisanja ostalim mlađim istraživačima koji ispunjavaju ostale uslove konkursa, a prvenstveno uslov redovnosti studiranja, visoke prosečne ocene na doktorskim studija i drugih rezultata relevantnih za naučno-istraživački rad. Doktorandi na višim godinama studija kontinuirano pokazuju posvećenost nauci kroz akademske publikacije i učešće u naučnim skupovima, te u tom smislu  predstavljaju vredan intelektualni kapital naše zemlje.

Masa snažno podržava svrhu ovog javnog poziva koji predviđa uključivanje mlađih i talentovanih studenata doktorskih akademskih studija u naučnoistraživački rad u akreditovanim NIO. Smatramo da je u interesu svih NIO da primljeni kandidati imaju što bolje kvalifikacije za kvalitetan naučno-istraživački rad. Stoga ukazujemo da se ovako postavljenim kriterijumom ne može adekvatno utvrditi profesionalni doprinos budućih kandidata naučnoistraživačkom radu u Republici Srbiji, jer se u obzir uzimaju samo oni kandidati koji su u aktuelnoj školskoj 2020/2021. upisali doktorske akademske studije – dakle samo nepuna dva meseca nakon upisa na najvećem broju fakulteta u zemlji.

Ovim pozivom praktično se isključuju svi oni mlađi istraživači koji su objavljivali u relevantnim naučnim časopisima, izlagali radove na konferencijama u zemlji i inostranstvu ili na drugi način ostvarili zapažene i merljive doprinose akademskoj zajednici. Prosečna ocena na osnovnim i master studijama može biti relevantan, ali smatramo ne i dovoljan indikator za utvrđivanje kvaliteta i postignuća kandidata za naučnoistraživački rad.

Konačno, ističemo da Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti u potpunosti podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u nameri da već četvrtu godinu za redom pruži priliku talentovanim mlađim istraživačima da svoje karijere nastave u akreditovanim NIO u zemlji. Međutim, upravo u cilju pronalaženja najboljih kandidata za uključivanje u naučnoistraživački rad i domaću akademsku zajedicu u celini, zahtevamo od Ministarstva da otvori prostor za poštenu konkurenciju i izbor najboljih kandidata zasnovan na naučnoistraživačkim rezultatima, a u skladu sa dobrim evropskim praksama.

Dopis sa gore navedenim sadržajem je upućen ministarstvu 10.12.2020.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.