Зашто још увек није смењен осуђени члан Управног одбора Националног акредитационог тела?

Поједини медији су недавно објавили да су због продаје испита ухапшени и осуђени професори са Београдске академије пословних и уметничких струковних студија. Један од ухапшених професора је по информацијама које се могу наћи на сајту Националног акредитационог тела (НАТ) члан Управног одбора ове важне институције која на основу члана 14 Закона о високом образовању обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању. Чланови Управног одбора НАТ-а би морали да буду реномирани стручњаци и часни професионалци који неће јавни интерес подредити свом приватном или политичком. Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) обратила се Управном одбору НАТ-а да се изјасни о свом спорном члану и да обавести јавност да ли је започет процес разрешења поменутог члана, који је у Управни одбор изабран на предлог Конференције академија и високих школа. Како до сада нисмо добили никакав одговор принуђени смо да се јавно обратимо Управном одбору НАТ-а са захтевом да се ограде од ухапшеног колеге и упуте захтев за његову смену Скуштини Србије. Својим толерисањем незаконитог и неетичког понашања професора који заједно са њима седи у Управном одбору једне овако важне институције додатно се нарушава углед образовног система у Србији и на жалост доводи у питање кредибилитет даљег деловања НАТ-а. На страну јавно партијско ангажовање (предизборна кампања, потписи подршке) појединих чланова Управног одбора НАТ-а које је би требало да буде неспојиво са вршењем јавне функције у институцији чија је основна улога да буде независна и непристасна сада се суочавамо са директним нарушавањем угледа и кредибилитета највишег органа за проверу квалитета високошколских установа.