Reagovanje na odluku Ustavnog suda o ustavnosti Statuta i pravilnika Univerziteta u Beogradu

NEUSTAVNA ODLUKA USTAVNOG SUDA U NARUŠAVANjU AUTONOMIJE UNIVERZITETA

Povodom nedavno objavljene odluke Ustavnog suda Srbije, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) ponovo ukazuje na opasna zadiranja u Ustavom garantovanu autonomiju univerziteta. Pre godinu dana, ukazivali smo na ograničavanje autonomije od strane zakonodavne vlasti, prilikom usvajanja izmena Zakona o visokom obrazovanju i ozakonjenje prakse tzv. blagoslova na bogoslovskim fakultetima kojim su ograničena i Ustavom garantovana prava na obrazovanje i rad.

Ovog puta, Ustavni sud je svojim, isključivo tekstualnim tumačenjem Ustava, znatno ograničio slobodu univerziteta da preispituju i oduzimaju zvanja koja su po Ustavu i zakonu ovlašćeni da daju. Ustavni sud je time još jednom propustio da aktivnijim pristupom doprinese popunjavanju pravnih praznina i odgovornost preneo na parlament koji već duže vreme ne vrši svoju osnovnu ulogu. Ipak, MASA ovim putem poziva novi saziv Narodne skupštine da, usvajanjem izmena Zakona o visokom obrazovanju, podrži autonomiju univerziteta, umesto da je dalje ograničava i urušava.

MASA očekuje da Ustavni sud pokaže istu revnost i efikasnost u odlučivanju o inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o nauci i istraživanjima koje se odnose na imenovanje upravnih odbora naučnih instituta gde većinu čine članovi koje određuje Vlada. Ova inicijativa podneta je u oktobru 2020. godine i do sada nije poznato da li je i na koji način Ustavni sud po njoj postupio. Nedavno objavljena odluka Ustavnog suda Srbije povodom inicijative koja je podneta u interesu ministra Siniše Malog nedvosmisleno je pokazala da lične funkcionerske inicijative imaju prioritet. Stavljajući se u službu državnih funkcionera, Ustavni sud doprinosi daljem urušavanju akademske zajednice, radi ostvarenja ličnih ciljeva onih koji su trenutno na vlasti.

Nažalost, pažnju javnosti najviše je privukla činjenica da je inicijative Ustavnom sudu podneo Siniša Mali za koga je na Univerzitetu u Beogradu dokazano da je plagirao doktorat. Ustavni sud je uložio veliki trud da pokaže da je pravilnik kojim je uređen postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja na Univerzitetu u Beogradu neustavan i da nije smeo retroaktivno da se primenjuje na slučajeve započete pre 2016. godine. MASA podseća da pre 2016. godine ove procedure nisu bile uređene ni zakonom, ni bilo kojim drugim podzakonskim aktom, te je donošenje pravilnika univerziteta bio jedini način da se procesuiraju različiti slučajevi neakademskog ponašanja, među kojima su i plagirani doktorati.

Iako su u proteklih deset godina dokazani plagijati nekoliko visokih državnih funkcionera, dok su u slučaju drugih postupci vođeni, ali još uvek nisu okončani, pravne, ali i moralne sankcije, do sada su uglavnom izostale. S pravom je akademska i šira javnost zabrinuta, jer su još uvek u toku sudski postupci u kojima Siniša Mali nastoji da, koristeći se isključivo argumentima formalne i procesne prirode, odbrani neodbranjivo – činjenicu da je plagirajući svoj doktorat učinio ne samo akt koji povlači odgovornost u akademskim krugovima, već i akt zbog kog bi u bilo kojoj demokratskoj državi odavno bio primoran da da ostavku na visoku državnu funkciju koju obavlja. MASA ovim putem poziva Univerzitet u Beogradu da istraje u postupcima tokom kojih je dokazan plagijat Siniše Malog kao i nastojanjima da mu se konačno oduzme nezasluženo stečeno zvanje doktora nauka.