Политика у НАТ-у

Мрежа академске солидарности и ангажованости (МАСА) је недавно у колегијалном и крајње добронамерном духу указала Управном одбору Националног акредитационог тела (НАТ) на правни проблем једног њиховог члана. На жалост наше директно упозорење није удостојено повратним одговором већ смо из медија сазнали од надлежних из НАТ-а, укључујући и председника Управног одбора НАТ-а, да замена чланова Управног одбора није у њиховој ингеренцији већ Народне скупштине. Надамо се да ће нова Народна скупштина и влада што пре помоћи Управном одбору НАТ-а да замени окривљеног члана.

Поред тога, узимајући сада у обзир политичко ангажовање и личну одговорност, подсетили бисмо уваженог колегу и правника проф. Жику Бујуклића као новог посланика у Народној скупштини да би требало да се повуче са места члана Управног одбора НАТ-а јер на основу Закона о високом образовању (члан 16, став 10) члан Управног одбора не може бити лице изабрано, постављено или именовано на функцију у државном органу. МАСА још једном инсистира на независности академских институција и одлучно је против партијског подобног запошљавања на уштрб квалитета и кредибилитета униврзитетских представника.

Координациони одбор МАСА