Pismo Fondu za nauku u vezi konkursa za nove projekte koji su raspisani u vreme godišnjih odmora

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je uputila pismo Fondu za nauku u vezi konkursa za nove projekte koji su raspisani u vreme predviđenih godišnjih odmora, pismo u celosti možete pročitati u nastavku.

Poštovani,

Obraćamo vam se u ime članova Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA), ali smo sigurni da zahtev koji vam ovom prilikom upućujemo podržava veliki broj naših koleginica i kolega koji se bave naučnoistraživačkim radom. Pre svega, želimo da pozdravimo raspisivanje konkursa za nove projekte od strane Fonda za nauku u više istraživačkih oblasti. Međutim, ovo nije prvi put da Fond za nauku raspisuje poziv za finasiranje projekata pred početak godišnjih odmora čime se rok za pripremu projektne dokumentacije sa predviđenih 2.5 meseca praktično skraćuje na 1.5 mesec. Ovde se ne radi samo o tome da se ne poštuje pravo naučnika i istraživača u Srbiji na zaslužene godišnje odmore, čime se narušavaju njihova radna prava, već se oni dovode u gotovo nemoguću poziciju da pribavljaju dokumentaciju za konkurisanje u vreme kada je i administracija na velikom broju NIO na godišnjim odmorima, kao i nastavni kadar u sastavu Etičkih odbora. Istraživači su na prethodnim sastancima sa rukovodstvom Fonda za nauku, nakon slične situacija koja se dogodila sa raspisivanjem poziva Promis i Ideje, ali i povodom drugih primedbi na rad Fonda, postigli neformalni dogovor da se ovakve situacije više neće ponavljati.

Prema infomacijama s kojima raspolažemo naše kolege će kroz različite forume tražiti odlaganje predviđenog roka za konkurisanje. MASA će snažno podržati ove zahteve. Pored toga MASA će kroz domaće medije i druge javne akcije ukazati na izuzetno nepovoljan položaj u kome se domaća naučna zajednica ovim povodom našla.

Ukoliko su u pitanju budžetski rokovi oni se daju administrativno prevazići, ali ukoliko se radi o situaciji u kojoj su određene osobe/organizacije bile u privilegovanoj poziciji da su unapred znale kada će poziv biti raspisan i, samim tim, u mogućnosti, da odmah po raspisivanju ovih poziva pribave neophodnu dokumentaciju uz unapred pripremljene projekte onda je to situacija koja govori o sistemskoj korupciji i biće predmet temeljnog interesovanja naše organizacije.

Imajući gore navedeno u vidu, kao i činjenicu da se radi o o dva poziva, gde će ukupno biti raspodeljeno 28.5 miliona evra, čime će se finansirati preko 100 istraživačkih timova koji će okupiti više od hiljadu istraživača iz Srbije, MASA zahteva da se rok za konkurisanje pomeri na 1. novembar 2022. godine i da se odluka o pomeranju rokova donese hitno, a svakako pre početka godišnjih odmora koji na NIO počinju u drugoj polovini jula.