Akademska MASA

Apel Mase akademskoj zajednici – svrstavanje za odbranu Univerziteta

Inicijativni odbor Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) daje podršku Rektorki Beogradskog univerziteta Ivanki Popović i studentima u protestu da pronađu rešenje koje je u interesu cele akademske zajednice.

Autonomija Univerziteta je još jednom dovedena u pitanje izjavama predsednika Srbije, predsednice Vlade Srbije i najviših funkcionera vladajuće partije. Pozivamo organe Univerziteta, kolege i koleginice koje podržavaju našu inicijativu i sve kojima je stalo do odbrane vrednosti akademskog rada i slobode misli da javno iskažu solidarnost sa Rektorkom i studentima.

Izjave predsednice Vlade da se Rektorka “svrstala na jednu političku stranu”, kao i  nedvosmisleno odbacivanje plagijata ministra finansija od strane najviših predstavnika vlasti obesmišljavaju autonomiju univerziteta i slobodu da samostalno odlučuje o pitanjima koja spadaju u isključivu nadležnost univerziteta. Predsednica Vlade je označila rektorku i studente kao političke protivnike, čime se javno opredelila da bude premijerka samo dela građana koji su njeni politički istomišljenici. Još jednom skrećemo pažnju da ovakvi postupci ukazuju na duboko nerazumevanje suštine autonomije univerziteta i naučnoistraživackog rada. Beogradski univerzitet nije ni vladina agencija ni politička stranka i nedopustivo je da bilo koja vlast koristi moć i zloupotrebu institucija da bi vršila pritisak na Univerzitet i njegovo rukovodstvo. Stoga snažno osuđujemo napade na rektorku u prorežimskim medijima.

Moramo pokazati da akademska zajednica nije spremna da ćutke posmatra ugrožavanje, omalovažavanje, ucenjivanje, zastrašivanje svojih predstavnika i studenata i obesmišljavanje naučnog rada. Sloboda naučnog rada i garantovana autonomija u organizacija rada i odlučivanja jesu suštinske vrednosti delovanja univerziteta još od XII veka. Stoga, davanje podrške Rektorki i studentima smatramo činom odbrane autonomije univerziteta i slobode akademskog delovanja, kao jednog od osnovnih elemenata slobodnog i demokratskog društva.

U Beogradu, 24.9.2019.

Inicijativni odbor Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti

Dalibor Petrović

Đorđe Pavićević

Galjina Ognjanov

Gazela Pudar Draško

Nenad Makuljević