Grubo ugrožavanje autonomije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti oštro osuđuje prekid procesa izbora dekana Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je naložila prosvetna inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR).

Nakon dva meseca postupka, sprovedenog u skladu sa nalogom iste inspekcije od 13.12.2019. u kome se izričito nalaže da se preduzmu sve radnje i pokrene procedura za izbor dekana, v.d. dekanka Anđelka Mitrović je poništila izbore. Šta je uslovilo ovaj radikalni zaokret i zbog čega je prosvetna inspekcija MPNTR izdala dve međusobno suprotne odluke u razmaku od samo devet meseci?

Kriza na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu traje već nekoliko godina, zbog brojnih spornih odluka i ponašanja dekanke, a zatim i v.d. dekanke Ljiljane Marković. Njoj je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu izrekao meru javne opomene zbog niza propusta i kršenja univerzitetskih i zakonskih propisa. Marković se sumnjiči za falsifikovanje dokumenata i neregularno upravljanje finansijama Fakulteta. Za vreme njenog mandata, Filološki fakultet nije uskladio Statut sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta, iako je to bila njegova obaveza. Na kraju, potpuno je monopolizovala najvažnije funkcije na fakultetu, obavljajući istovremeno funkciju dekana, prodekana za finansije i v. d. upravnika Odseka za finansijsko poslovanje.  

Iako je njen mandat dekanke prestao zbog dokazanog neetičkog ponašanja, Ljiljana Marković je imenovana za posebnog savetnika u MPNTR. Veoma je simptomatično što upravo to Ministarstvo sada šalje prosvetnu inspekciju na Filološki fakultet, koja menja svoju prvobitnu odluku i nalaže da se procedura za izbor novog dekana poništi, svega tri dana pre zakazanog glasanja. U trenutku kada je delovalo da se, posle više godina, stanje na Filološkom fakultetu normalizuje i da se institucionalna agonija završava, Ministarstvo zapošljava osobu koja je najodgovornija za tu agoniju i grubo krši autonomiju Univerziteta, šaljući inspekciju koja zaustavlja proces izbora dekana.

MASA zahteva od MPNTR da ne opstruira izbor nove uprave Filološkog fakulteta, već da poštuje nalog sopstvene inspekcije izdat u decembru 2019. Takođe, MASA apeluje na Savet Filološkog fakulteta da zaštiti interese sopstvenog fakulteta i omogući da se proces izbora dekana dovrši i fakultet uvede u redovno poslovanje.

Pozivamo koleginice i kolege, studentkinje i studente da se solidarno pridruže protestnoj šetnji koju organizuju zaposleni na Filološkom fakultetu u utorak 29. septembra sa početkom u 14h. Šetnja kreće sa Platoa ispred Filozofskog fakulteta.