Izveštaj sa okruglog stola u Nišu posvećenog profesionalnom integritetu u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizovala je 17.11.2022. u Nišu treći po redu okrugli sto na temu profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Učesnici su bili prof. dr Danijela Stošić Panić, prof. dr Vladimir Hedrih, prof. dr Staniša Stojiljković, prof. dr Dalibor Petrović, prof. dr Dušan Pavlović. 

U prvom delu predstavljeni su rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji. Učesnici su evaluirali etičke prakse na univerzitetima u Srbiji u poslednjih 10 godina. Iniciran je i razgovor o institucionalnim reformama.

Učesnici su se složili da institucionalnu reformu treba usmeriti prema zasnivanju stalnog radnog odnosa za nivo docenta, unapređenju uslova za izbor u viša akademska zvanja, potrebi da odluke za izbor u zvanje budu obrazložene, te pojednostavljivanju procedura za utvrđivanje neakademskog ponašanja.

MASA će tokom narednih meseci nastaviti da organizuje okrugle stolove sa istom temom u ostalim univerzitetskim centrima u Srbiji.