MASA apeluje da se obezbede uslovi za povratak studenata na fakultete

U situaciji u kojoj još jednu akademsku godinu na univerzitetima širom zemlje počinjemo u virtuelnom okruženju zbog velikog broja sugrađana zaraženih novim virusom COVID-19, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) s velikom zabrinutošću poziva sve ključne aktere na zajednički dogovor o obezbeđivanju bezbednih uslova za povratak nastave u amfiteatre i učionice. Ukazujemo na činjenicu da još uvek veliki broj građana Srbije nije delotvorno zaštićen od virusa, a posebno nas zabrinjava to što veliki broj studenata i prosvetnih radnika još uvek nisu doneli odluku da se vakcinišu. MASA apeluje na sve akademske građane da se uzdrže od širenja lažnih i neproverenih teorija. Takođe, pozivamo akademsku zajednicu da se pokrene dijalog u kojem bi se čula stručna mišljenja i odgovorilo na sve eventualne sumnje i nedoumice koje naši studenti i kolege imaju u vezi s neophodnom imunizacijom. 

Koliko god da su se pojedini fakulteti dobro organizovali i uspeli tokom prethodnih 18 meseci da postignu nesumnjiv napredak u izvođenju nastave u onlajn okruženju, smatramo da je neposredan kontakt nastavnika i studenata nezamenljiv i neophodan kako ne bi došlo do daljeg derogiranja sistema obrazovanja i nivoa stečenog znanja naših studenata. Zahvaljući dostupnosti vakcina danas je moguće obezbediti neposredni kontakt nastavnika i studenata i, u najvećoj mogućoj meri, izbeći onlajn nastavu, posebno kada su u pitanju praktične vežbe. Zato MASA pozdravlja korake koje su u tom pogledu samostalno preduzeli pojedinačni fakulteti, uključujući Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Međutim, potrebno je da okvir za izvođenje nastave u što većoj meri bude ujednačen na svim univerzitetima i fakultetima u Srbiji, kako bi svi bili sigurni da postupamo u skladu sa zakonom i da nijedan učesnik u obrazovnom procesu neće biti nepravedno oštećen. Zbog toga je neophodno da resorno ministarstvo ponudi okvir za postupanje univerziteta i fakulteta, koji je u skladu sa važećim propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a istovremeno ne zadire u garantovanu autonomiju univerziteta. Naši propisi omogućavaju ograničavanje određenih prava u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, ali je u cilju otklanjanja nedoumica koje u javnosti postoje od samog početka pandemije, važno dati jasna i precizna uputstva.

Ključnu ulogu u sprovođenju mera koje u dogovoru s univerzitetima preporuči resorno ministarstvo imaće, naravno, fakulteti. Ne očekujemo od fakulteta da preuzmu ulogu inspekcijskih službi, već da u skladu sa svojom obrazovnom funkcijom, zajedno sa studentima obezbede da fakulteti i univerzitet budu bezbedno mesto za sve.

U skladu s navedenim, MASA takođe apeluje na sve političke i druge aktere da se uzdrže od kritikovanja odluka i postupaka u vezi s organizacijom nastave na fakultetima u uslovima pandemije COVID-19, a posebno s ekstremnih pozicija bilo da je reč o protivnicima ili zagovornicima potrebe za vakcinacijom naših studenata. Posebno pozivamo Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 kao najodgovornije nadležno telo da najzad počne da komunicira s javnošću na jasan i transparentan način. Dosadašnje poruke koje to telo šalje u javnost konfuzne su i kontradiktorne, i deluju kao da su sračunate ka tome da ionako podeljenu javnost u Srbiji dodatno antagoniziju.

MASA apeluje na akademsku zajednicu da se što pre ujedini po pitanju davanja prednosti neposredne nastave u učionici uz poštovanje epidemioloških pravila i etičnosti, a to znači i masovnu vakcinaciju i masovno testiranje. Smatramo da je osnovna dužnost akademske zajednice da se zalaže za očuvanje i unapređenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, uz negovanje naučnog pristupa i prava svakog člana akademske zajednice na kritičko mišljenje zasnovano na argumentima i dokazima.