Saopštenje MASE povodom isplate jubilarnih nagrada zaposlenima u visokom obrazovanju

Jubilarna nagrada, jedno od prava radnika u vidu novčane naknade za ostvareni određeni broj godina radnog staža, se na velikom broju visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji se uopšte ne isplaćuje, dok se u nekim slučajevima isplaćuje samo delu zaposlenih. Još jedan od problema sa kojima se susrećemo jeste nedovoljno informisanje samih zaposlenih, od kojih veliki broj ne zna da je isplata jubilarnih nagrada svim zaposlenima garantovana posebnim kolektivnim ugovorom.

U članu 1. Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, navodi se da se istim uređuju: „prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija”, dok u članu 23, stav 5. piše: „Poslodavac je dužan da isplati zaposlenom jubilarnu nagradu u godini kada navrši 10, 20 ili 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu”. Poseban kolektivni ugovor primenjuje se na sve visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, a kao poslodavca on određuje ustanovu. Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje u skladu je sa članom 120, stav 1. tačka 1) Zakona o radu: „Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć”.

S obzirom na navedeneo, MASA smatra da je neprihvatljivo da bilo koja visokoškolska ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, svojim zaposlenima ne isplaćuje jubilarne nagrade. Takođe, prilikom isplate jubilarnih nagrada ne bi se smela praviti razlika u pogledu zvanja, s obzirom na to da na pojedinim fakultetima praksa je da se koleginicama i kolegama u istraživačkim zvanjima ovakva vrsta nadoknade ne isplaćuje. Imajući u vidu da se Poseban kolektivni ugovor odnosi na nastavno i nenastavno osoblje i da su istraživači zaposleni na fakultetima deo nastavnog osoblja (videti član 72. Zakona o visokom obrazovanju), ispunjeni su svi uslovi da i ovaj korpus zaposlenih, kao i svi ostali koji ovime nisu obuhvaćeni, ostvari pravo na isplatu jubilarnih nagrada.