MASA predstavlja studiju o napredovanju u viša zvanja na fakultetima

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje tribinu povodom predstavljanja istraživanja koje ima za cilj da nas uputi u norme, prakse i nedostatke napredovanja u viša zvanja na univerzitetima u Republici Srbiji. Analiza obuhvata pravni okvir nastavnog napredovanja, prakse izbora za zvanje istražene putem (ne)dostupnih referata komisija pojedinih univerziteta, dok završnu reč, koja pak otvara nova pitanja, imaju članovi i članice same akademske zajednice budući da istraživanje zaključujemo razgovorom s prodekanima sva tri državna univerziteta.

Kako urediti pravila kako bi se predupredili nepotizam i diskriminacija prilikom izbora u zvanja? Kako umanjiti mogućnost uticaja ličnih odnosa na fakultetima, te pospešiti nezavisnost komisije u pravcu veće objektivnosti pri odlučivanju? Na koji način je moguće povećati odgovornost članova komisije za proveru činjenica i podataka u referatima?

Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo diskutovati na tribini koja će biti održana u sredu 21. 10. sa početkom u 12h u maloj sali Medija Centra na Terazijama.

Učesnici/e tribine:

Prof. dr Đorđe Pavićević, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Koordinacioni odbor Mase
Prof. dr Danilo Vuković, Pravni fakultet u Beogradu
Prof. dr Jelena Jerinić, prodekanka za nauku, Pravni fakultet Union
Prof. dr Tomislav Živanović, predsednik GSPRS Nezavisnost
Dr Igor Stanković, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu
Prof. dr Petar Bulat, prorektor za nastavu, Univerzitet u Beogradu (TBC)
Prof.dr Gordana Kocić, generalna sekretarka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (TBC)

Leave a Reply

Your email address will not be published.