Politika ispred i iznad struke – lekari označeni kao krivci i mete autokratskog režima

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) protestuje protiv prakse kontinuiranog obračunavanja vladajućeg režima sa predstavnicima različitih struka. Ova praksa je tipična za autokratske režime kakav je, po mišljenju mnogih očevidaca i stručnjaka, tokom poslednjih godina uspostavljen u Srbiji. Obračunom sa grupama i pojedincima koji zauzimaju kritički stav po bilo kom društvenom pitanju autokratski režim šalje poruku da treba ćutati i obavljati svoj posao bez pogovora i uprkos rizicima, nekompetentnosti ili lošoj organizaciji. One koji se odvaže na reči kritike nema ko da zaštiti a na primeru beskrupulozne odmazde prema njima režim uteruje strah ostalima koji misle da imaju pravo da javno iznesu svoje mišljenje.

Danas sa strahopoštovanjem gledamo stručne pojedince koji ukazuju na aktuelnu zdravstvenu situaciju sa Kovid-19, ali smo istovremeno i zapitani nad njihovom sudbinom. Da li su lekari iz Beograda, Niša, Novog Pazara i drugih gradova pogrešili kada su javno izrekli svoje mišljenje i ukazali na probleme s kojima su se neposredno susreli tokom epidemije? Da li su hrabri ili se žrtvuju bez potrebe? Dokle ćemo tolerisati političke odluke koje dalje urušavaju kompletan društveni sistem?

Pozivamo sve kolege da u svakoj prilici i na svakom mestu pokažu solidardnost sa ugroženim lekarima, jer sutra svako od nas može biti na toj listi. Ako nema kolegijalnosti i uvažavanja izrečene istine ili pokazanog stava u javnosti, režim se može bez milosti obrušavati na svakog pojedinca. Svedočimo smenama vrhunskih lekara koji su digli glas da bi ukazali na manjkavosti. U demokratskom poretku, ukazivanje na propuste, greške i manjkavosti vodi unapređenju politika, institucija i praksi. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) stoga daje punu podršku lekarima koji su nas lečili, leče i lečiće da ostanu u zemlji i istraju u onome što su započeli kroz Ujedinjene protiv Kovida.