Saopštenje MASE povodom novih medijskih napada na članove akademske zajednice

MASA kao strukovna organizacija civilnog društva, osnovana u cilju pružanja podrške članicama i članovima akademske zajednice i zagovaranja neprikosnovenog prava na slobodno izražavanje stručnog i naučnog mišljenja, pozivajući se na slobodu govora garantovanu Ustavom RS, s budnom pažnjom prati javni i politički diskurs, sa žaljenjem konstatujući da se nastavlja s nesuvislim napadima na slobodno misleće pojedince, u prvom redu članove akademske zajednice.

Tokom letnjih meseci ponovo smo bili svedoci napada po već ustaljenom metodu tabloidizacije akademske zajedinice i to iznošenjem najgnusnijih neistina i optužbi na račun uglednih profesorki Beogradskog univerziteta, prof. dr Dubravke Stojanović i prof. dr Danice Popović. Najnoviji napad predstavnika izvršne vlasti direktno ili putem podržavajućih tabloidnih medija i njihovih glavnih urednika uperen je ka još jednom članu akademske zajednice, dr. Vojinu Rakiću, redovnom profesoru i naučnom savetniku, direktoru Centra za bioetičke studije i šefu Uprave za Evropu UNESCO katedre za bioetiku u Haifi. Napadi su usmereni na diskreditaciju ličnosti, a njihovi pokretači koriste se oprobanom tehnikom spinovanja kako bi skrenuli pažnju sa značajnih pitanja koja su javno postavljena predstavnicima izvršne vlasti.

MASA smatra da je posebno neprihvatljivo da se uredništvo tabloida koje nema nikakve kompetencije za to na neprimeren način bavi naučnim stavovima iznetim u objavljenom naučnom radu dr Vojina Rakića u recenziranom stranom naučnom časopisu. Ovo tim pre što praksa tabloidizacije nauke može biti pogubna sa stanovišta razvoja čitavog društva, a ne samo akademske zajednice. Koordinacioni odbor Mase zato sa žaljenjem konstatuje da uporedo sa svojevrsnim razaranjem političke kulture, kulture javne komunikacije, gušenjem medijskih sloboda očigledno idemo u pravcu daljeg razaranja društva, koje se ogleda kroz urušavanje osnovnih društvenih vrednosti, ali i gušenje ljudskih prava. U ovom konkretnom slučaju ukazujemo na narušavanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice, a koje je definisano članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.