Pretnje etičkoj komisiji su napad na čitav univerzitet

Članica Saveta Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) prof. dr Danica Popović je već duže vreme na udaru tabloida koji neutemeljeno i paušalno sude i kvalifikuju njen akademski rad kao i njenu ličnost. U javnost su sada izašli i „podzemni“ uticaji kojima se uz „dobronamerne“ pretnje vrši pritisak na Etičku komisiju Ekonomskog fakulteta kako bi se izdejstvovala osuda prof. Popović za navodno plagiranje prevoda udžbenika.

Tim povodom MASA ističe da će se uvek oštro suprotstavljati diskvalifikacijama koleginica i kolega zasnovanim na praksama represivnih institucija. Pisanje falsifikovanih pisama sa lažnih adresa sa pretnjama u koje se lažno upliće i rektorka Univerziteta u Beogradu ne samo da je krivično delo nego predstavlja i brutalni pritisak na aktere da se ne suprotstavljaju javnom linču prof. Popović, te za nas predstavlja i napad na Univerzitet u Beogradu. Posebno smo zabrinuti zbog toga što pismo ovakvog sadržaja nije izolovan slučaj.

Etička komisija treba da usvoji i saopšti svoje stanovište na osnovu stručne procene i etičkih standarda propisanih za akademski rad. Braneći pravo članova akademske zajednice na slobodno iznošenje stručnog i kritičkog mišljenja, MASA će se čvrsto zalagati i za odbranu autonomije univerzitetskih tela od spoljnih, pa i bilo čijih političkih pritisaka i manupulacija. Istovremeno, ne želimo da naše koleginice i kolege budu predmet istraga i osuda univerzitetskih tela zbog postupaka koji nisu u vezi sa njihovim akademskim radom i akademskim zvanjima. Za takve eventualne postupke, nadležni su drugi organi. Danas se, mimo mišljenja Stručne komisije, javno dovodi u pitanje nečije zvanje na osnovu pojedinačnog stava o prevodu teksta koji se paušalno tretira kao naučni rad iz ekonomskih nauka. MASA će uvek oštro reagovati na pokušaje da se na akademski rad primenjuju kliski javni standardi moralnosti kako bi se uticalo na odluke univerzitetskih tela.

Očekujemo da će Etička komisija EF doneti ispravnu odluku u slučaju Danice Popović, kao što očekujemo da se koleginice i kolege članovi akademske zajednice solidarišu protiv ovakvih pritisaka kojima se stvara atmosfera straha gde je svako potencijalna meta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.