Akademska MASA

Prva skupština Mase 5.11.

Skupština Mase će se održati u utorak, 5. novembra u 16h. Mesto dešavanja je Kuća kulture (Kuća Krsmanovića), Terazije 34.

Kako bi delovanje Mase bilo zasnovano na demokratskim osnovama i sa uključivanjem što šireg kruga akademskih radnika i radnica, pozivamo vas da se uključite i date doprinos u radu mreže. Ovim putem nameravamo da postavimo osnovu za sistemsko delovanje Mase, koje neće biti samo reaktivno već i proaktivno u kreiranju akademskog okruženja. Da bismo izgradili kapacitete Mase, potrebno je da u njenom radu aktivno učestvuju svi oni koji imaju želju i ambiciju da poboljšavaju akademsku sredinu i uslove za sopstveni rad.

Na samoj skupštini biće prezentovani dosadašnji koraci da se obezbede kapaciteti za rad Mase i podršku akademskim radnicima i radnicama. Nakon skupštine ćemo izraditi konkretne planove akcije za svaku od oblasti zajedno sa onima koji se priključe i krenuti u realizaciju. Problemi sa kojima se suočavamo unutar akademije su brojni i izuzetno je važno da skupštini prisustvuje što veći broj kolega i koleginica.

Na sledećim linkovima možete pronaći:
1. Statut Mase, sa principima, ciljevima i predviđenim aktivnostima.
2. Plan delovanja Mase, odnosno strukturu mreže koja će biti osnova za rad u narednih godinu dana.