Saopštenje MASE povodom uvođenja političke podobnosti kao kriterijuma za članstvo u Savetu za borbu protiv korupcije

MASA oštro osuđuje obrazloženje u vezi s predlogom kandidata za nove članove Saveta za borbu protiv korupcije koje je potpisao Šef kabineta predsednika Vlade RS gospodin Miloš Popović, a mediji objavili 29.3.2021.godine, smatrajući ga još jednim u nizu pokušaja disciplinovanja članova akademske zajednice.

Obrazloženje kojim se kolegama profesorima Univerziteta u Beogradu Ognjenu Radonjiću i Vladimiru Obradoviću, kao i finansijskom stručnjaku, magistru ekonomskih nauka kolegi Milovanu Protiću, uskraćuje pravo da se o njihovim kandidaturama raspravlja na sednici Vlade, smatramo ne samo neprihvatljivim već apsolutno sramotnim.  Paušalnom ocenom navedenom u obrazloženju da su “zbog javnih istupa i subjektivnih, neosnovanih i neutemeljenih kritika na račun vlade RS pokazali da ne mogu biti objektivni i nepristrasni članovi tako važnog tela” baca se ljaga na njihovu neupitnu visoku stručnost za rad u telu za koje su kandidovani. 

Shvatajući da je Savet za borbu protiv korupcije stručno i savetodavno telo Vlade RS, te da procedura nalaže da se o predloženim članovima raspravlja na sednici Vlade, navedeno obrazloženje smatramo dodatnom potvrdom dugogodišnjeg uništavanja institucija u RS. Ustav RS garantuje slobodu mišljenja i izražavanja. Akademska čestitost nalaže pojedincu da javno i nepristrasno iznosi svoje stavove, posebno kada se radi o argumentovanoj kritici na račun izvršne vlasti i u vezi sa donošenjem javnih politika.