Saopštenje MASE povodom javne raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

MASA aktivno učestvuje u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Na drugoj onlajn sesiji koju je 7. 4. 2021. godine organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pored predstavnika Ministarstva, uključujući i ministra Branka Ružića i državnu sekretarku Marijanu Dukić Mijatović, u diskusiji su između ostalih učestvovali i rektorka Ivanka Popović i akademik Radomir Saičić kao i predstavnici MASE Dalibor Petrović, Jelena Jerinić i Vladan Čokić. Predstavnici MASE su izneli svoje nedoumice ili protivljenje određenim predlozima za izmenu postojećeg Zakona o visokom obrazovanju u domenu akreditacije i položaju teoloških fakulteta u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije. Dalibor Petrović je ukazao na još uvek prisutan problem uplitanja Vlade Republike Srbije u izbor članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), što ozbiljno narušava nezavisnost ovog tela i svakako ne doprinosi mogućnosti da se NAT vrati pod okrilje ENQA kojoj je pripadao do 2018. Petrović je ukazao i na problem strukture Upravnog odbora NAT-a gde su predstavnici akademskih obrazovanih ustanova u manjini u odnosu na predstavnike ministarstva, Privredne komore i studente, što je svojevrstan apsurd. Jelena Jerinić dovela je u pitanje potrebu da se posebna ovlašćenja crkava i verskih zajednica u pogledu upisa i izbora u zvanja nastavnika na teološkim fakultetima na ovako detaljan način uređuju zakonom, s obzirom na to da ona u velikoj meri ograničavaju autonomiju Univerziteta, kao i individualna prava zajemčena Ustavom (kao što su pravo na obrazovanje i pravo na rad). Prilikom pozivanja na uporednopravna rešenja, potrebno ih je predstaviti u celini, a posebno voditi računa o tome koja pitanja mogu biti predmet zakonskog regulisanja. Vladan Čokić je ukazao da se Nacrtom zakona o nadležnosti crkve narušava autonomija univerziteta, sekularnost i akademske slobode garantovane Ustavom, Zakonom o visokom obrazovanju, kao i Statutom Univerziteta u Beogradu.

MASA će u predviđenom roku dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svoje predloge za unapređenje predloženih rešenja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

MASA sa zabrinutošću ističe da pored njenih predstavnika, kao i rektorke Ivanke Popović i akademika Radomira Saičića, nijedan drugi predstavnik vodećih Univerziteta u Srbiji nije učestvovao u javnoj rapravi, što šalje lošu sliku o potpunoj nezainteresovanosti univerzitetksih struktura u Srbiji u pogledu ozbiljnih izmena Zakona koje su u planu.