Akademska MASA

Sastanak u Fondu za nauku

Predstavnice Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti Galjina Ognjanov i Gazela Pudar Draško su prisustvovale 18.februara sastanku na poziv Fonda za nauku, a povodom dopisa Mase za unapređenje transparentnosti konkursa Fonda.

Na sastanku je bilo reči o toku Promis konkursa, kao i o novom planiranom programu Ideje. Ukazano nam je sledeće, povodom primedbi koje su dostavljene:

1. Fond za nauku nastoji da proces konkurisanja uredi na način koji se to radi u zemljama Evropske unije, u čemu ima podršku Delegacije EU i Svetske banke. Ove dve institucije su i donatori koji su obezbedili sredstva za funkcionisanje Fonda, te stoga Fond mora da poštuje pravila koja oni zadaju. Uhodavanje Fonda prate i posete drugim sličnim institucijama u zemljama EU, po savetu donatora, kako bi se stekla slika o pravilima i praksama koje mogu biti prenete u naš kontekst.

2. Uočen je problem neujednačenih recenzija i ovaj aspekat će biti unapređen u narednim pozivima na način da sva tri recenzenta moraju da se usaglase oko ocene, odnosno da međusobno razmene argumente vezane za ocenu projekata. 

3. Zahtev za objavljivanjem kompletne liste recenzenata je privremeno odbijen, jer Fond raspolaže malim brojem recenzenata u medicinskim i društveno-humanističkim naukama, pa postoji bojazan da će se kompromitovati anonimnost postupka. Postoji potreba da se omasovi baza recenzenata kroz konkurs koji je stalno otvoren. Baza recenzenata Fonda za nauku uključuje isključivo strane istraživače i istraživačice, i to iz preko 60 država u ovom momentu, kako nam je navedeno.

4. Ukazano nam je na probleme sa recenzijama, koje su kasnile i nekada bile lošeg kvaliteta. Na primedbu da su rokovi za kompletiranje celog Promis ciklusa u startu bili nerealni, odgovoreno je time da su morali da pokrenu Promis kako bi mogli da povuku sredstva od Svetske banke i da je to urađeno iako su bili svesni da sistem nije spreman. 

5. Ukazano nam je na probleme koji dolaze od strane institucija i istraživača (neinformisanost o svom statusu/zvanju, neupućenost administracije na institucijama, izdavanje nevažećih potvrda o zvanju, umesto dostavljanja odluke itd). Fond namerava da radi na osnaživanju institucija za konkurisanje. Međutim, bilo je jasno iz razgovora da mnogi problemi dolaze iz činjenice da nadležno Ministarstvo nema odgovarajuće i kompletne baze podataka sa podacima o istraživačima. Takođe, na Promis pa i druge programe se prenose problemi koje naučna zajednica već ima u pogledu načina isplate nadoknada za rad na projektima i vezano za druge aspekte koji bi bili rešeni konkretnim podzakonskim aktima koji u ovom momentu nedostaju vezano za institucionalno finansiranje.

Opšti je utisak da je Fond otvoren za komunikaciju i da u okviru svojih nadležnosti želi da radi na poboljšanju rada i da gradi odnos poverenja sa naučnom zajednicom.  

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.